Een sterke raad doet er toe

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Nieuws

Voorhangprocedure vereist geen raadsbesluit

Hoogleraar staatsrecht Douwe-Jan Elzinga schrijft regelmatig columns voor verschillende media. Vanaf dit jaar ook voor de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Zijn eerste column gaat over...

''Wie zijn de belanghebbenden en op welk moment in het proces wil je hen betrekken?''

De Regionale Energiestrategie (RES) wordt een flinke opgave voor decentrale overheden; gemeenten, provincies en waterschappen. Vele bestuursorganen moeten het eens worden over hoe en welke...

Den Haag

Haagse gemeenteraad confereert over eigen vergadercultuur

De Haagse gemeenteraad heeft een bewogen jaar achter de rug. De burgemeester en twee wethouders moesten het veld ruimen en debatten gingen er verhit aan...

Agenda

22
januari

Wetenschap en politiek brengen elkaar verder - Leeuwarden

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden organiseert voor u, als raadslid of griffie, een...

22
januari

Samenspel tussen raad en griffie - Meppel

De rol van de raad als werkgever is enorm belangrijk. Een raad die...

7
maart

Raadsacademie - Achterhoek (exacte locatie n.t.b.)

De Raadsacademie is hét middel om bij de les te blijven. Workshops toegespitst...

Raadslid van de week

Renkum
Voor mij is inwonersparticipatie niet een leuk modewoord, maar heeft het echt inhoud. En voor mij betekent dit dat ik naast en tussen inwoners sta en er niet boven.

Twitter

Word lid

Meer informatie

Uitgelicht

Digitale leeromgeving raadsleden

Een gevarieerd aanbod aan digitale opleidingen, e-learnings, handreikingen en adviezen.

Lees verder

Kennispartners