U bent hier

Agenda

25 juni 13:00 - 14:00 uur

Versterken of verzwakken burgerfora de positie van de gemeenteraad? Daarover spreekt Ank Michels, universitair hoofddocent Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht, tijdens de lezingenreeks...

28 juni 19:30 uur

Waarom moeten we ophouden met de kaderstellende rol van de raad? Geerten Boogaard, hoogleraar Decentrale Overheden aan de Thorbecke Leerstoel aan de Universiteit Leiden, spreekt...

2 juli 10:00 uur

Raadsleden ervaren een hoge werkdruk. Wat kunt u als griffier hierin betekenen? Met dit thema organiseren de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van...

2 juli 13:00 - 14:00 uur

Wat is de invloed van raadsleden, wethouders en burgemeesters op de besluitvorming en wat betekent dat voor macht en tegenmacht in de lokale democratie? Daarover...

8 juli 15:00 uur

H oe maak je bestuurlijke integriteit een verantwoordelijkheid van alle volksvertegenwoordigers? Wat zijn precies die verboden handelingen? Daarover organiseert het ministerie van BZK de...

30 augustus 19:30 - 21:30 uur

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden organiseert ook dit jaar weer een Raadsledenwebinar met de Vereniging van Friese gemeenten en de Friese kring van Griffiers. Zo...