U bent hier

Agenda

27
mei

Vrouwen kunnen ruim 100 jaar stemmen en gekozen worden. Al jaren wordt er gesproken over meer vrouwen in politieke en bestuurlijke leiderschapsposities. Helaas zijn vrouwen...

27
mei

Ook in deze tijd van digitale vergaderingen, besluitvorming en stemmingen is het van belang dat gemeenteraden hun controlerende rol op een goede wijze in kunnen...

2
juni

Uit het Nationaal Raadsledenonderzoek 2019 blijkt dat raadsleden over het algemeen moeite hebben met de tijdsbesteding. Raadsleden willen meer tijd besteden aan de volksvertegenwoordigende activiteiten...

3
juni

Het is voor raadsleden vaak lastig grip te krijgen op regionale samenwerkingen. Nu er door de coronacrisis nauwelijks fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn, wordt het zicht...

6
juni

Aansluitend Raadsacademie.

Twee weken voor de Algemene Ledenvergadering kunt u de stukken opvragen via info@raadsleden.nl . De ALV vindt digitaal plaats van 09:45...

6
juni

Wat is de rol van de gemeenteraad in de toekomst? Blijf de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan? Is het nodig en wenselijk dat de gemeenteraad een...

9
juni

Uit het Nationaal Raadsledenonderzoek 2019 blijkt dat raadsleden over het algemeen moeite hebben met de tijdsbesteding. Raadsleden willen meer tijd besteden aan de volksvertegenwoordigende activiteiten...

10
juni

Raadsleden hebben als lekenbestuurders vaak te maken met verschillende belangen die afgewogen moeten worden. Waarover praat je wel of niet mee, wat kan wel en...

12
juni

Alle Nederlandse gemeenten zetten de komende jaren de warmtetransitie (de overgang naar aardgasvrije wijken) in gang. Eind 2021 moeten alle gemeenten een Transitievisie Warmte hebben...

13
juni

Nu raadsleden veelal niet fysiek bijeen kunnen komen, is het een mooie gelegenheid om vanuit huis te werken aan je kennis en vaardigheden als raadslid....

Pagina's