Afgelast: Verbindend verduurzamen - Nieuwegein

26 maart 2020

Afgelast in verband met het coronavirus.

Van stikstofcrisis tot klimaatprobleem, van vliegschaamte tot vleesvervangers: de verduurzaming van de samenleving houdt veel mensen bezig. Waar het de één niet snel genoeg gaat, maakt de ander zich juist zorgen over alle veranderingen. Verduurzaming lijkt soms gepaard te gaan met tegenstelling en verdeeldheid. Kan dat ook anders; kunnen we ook ‘verbindend verduurzamen’? Die vraagt stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) tijdens de conferentie ‘Verbindend Verduurzamen’ op 26 maart a.s. in De Woonindustrie in Nieuwegein.

De Rli zoekt gemeenteraadsleden die op deze conferentie mee willen praten over de vraag hoe de ideeën, kansen en zorgen van burgers een plek krijgen in de verduurzamingsstrategie van Nederland? Gemeenteraadsleden vormen vanuit hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol een cruciale schakel tussen burger en beleid. Hoe vullen gemeenteraadsleden hun rol in? Hoe gaan zij om met het samenspel tussen partijen? Hoe staan zij tegenover initiatieven van burgers? Hoe kunnen overheid en samenleving elkaar versterken? Wat doen gemeenteraadsleden zelf, waar hebben zij andere partijen bij nodig?

Wil je hierover meepraten, schrijf je dan in voor deze conferentie. Tijdens de conferentie ga je in dialoog met een breed gezelschap van ambtenaren (rijk, provincie en gemeente), volksvertegenwoordigers, maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven, studenten en wetenschappers. Sprekers zijn SCP-directeur Kim Putters, Denker des Vaderlands Daan Roovers, hoogleraar/schrijver Klaas van Egmond, DG EZK Sandor Gaastra en wethouder Lot van Hooijdonk (Utrecht). 

Praktische informatie

  • Datum: de conferentie vindt plaats op donderdag 26 maart 2020, van 9:30-17:00.
  • Locatie: De Woonindustrie, Symfonielaan 1, 3438 EW Nieuwegein
  • Aanmelden en meer informatie: via deze link
  • Vragen: bij Luc Boot (06-10577495)

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.