Algemene Ledenvergadering

11 juni 2022

We nodigen je van harte uit op Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Wanneer: zaterdag 11 juni 2022 - 09:30 t/m 10:15 uur

Waar:  Stadhuisbrug 1, 3511 JK Utrecht. LET OP: u kunt via de ingang aan de stadhuisbrug het stadhuis betreden. Dit is niet mogelijk via de publieke ingang, omdat het een besloten bijeenkomst betreft. 

 

Agendapunten

  • Opening
  • Vaststellen agenda
  • Vaststellen concept verslag ALV 21 november 2021
  • Vaststellen concept jaarrekening 2021
  • Vaststellen concept bestuurlijk jaarverslag 2021
  • Verkiezingen: voorzitter & bestuur
  • Wijziging Statuten & vaststellen Huishoudelijk Reglement
  • Rondvraag
  • Sluiting

De stukken zijn twee weken van tevoren op te vragen via info@raadsleden.nl.

Raadsacademie

De Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in Utrecht is een gecombineerde bijeenkomst met de Raadsacademie Utrecht. In de bijeenkomst en meerdere workshops wordt kennis overgedragen over het raadswerk en actuele thema's die raadsleden op hun bordje krijgen. Voor meer informatie over de Raadsacademie klik hier

Aanmelden

 

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.