Algemene Ledenvergadering - Barneveld

22 juni 2019
  • Wanneer: zaterdag 22 juni, 9.30-10.30 uur
  • Waar: Gemeentehuis, Raadhuisplein 2, 3771 ER, Barneveld

De raadsacademie in Barneveld op 22 juni 2019 is een gecombineerde bijeenkomst met de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Inloop is vanaf 9.30 uur. U bent van harte welkom bij de ALV, maar kunt ook vanaf 10.30 uur aanhaken bij de Raadsacademie.

De documenten zijn op te vragen via info@raadsleden.nl. De stukken liggen op de ALV eveneens ter inzage.

  1. Opening
  2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 16 november 2018 te Dordrecht
  3. Vaststellen financieel jaarverslag 2018
  4. Vastellen voorstel reservering 2019 en verder
  5. Vaststellen bestuurlijk jaarverslag 2018
  6. Sluiting ALV

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.