U bent hier

Algemene ledenvergadering - Breda

16
november

Algemene ledenvergadering - Breda

Programma

  • 9.30 uur: Ontvangst
  • 9.45 – 10.15 uur Algemene Ledenvergadering Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Agendapunten

  1. Opening door de voorzitter
  2. Vaststellen agenda ALV
  3. Vaststellen verslag ALV 23 juni 2019
  4. Vaststellen jaarprogramma 2020
  5. Vaststellen begroting 2020
  6. Rondvraag en sluiting

Stukken zijn twee weken van tevoren op te vragen via info@raadsleden.nl.