Algemene Ledenvergadering - Dordrecht

17 november 2018

Op zaterdag 17 november is de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in het stadhuis in Dordrecht. Deze vindt plaats vanaf 9.30 uur, inloop vanaf 9.15 uur.

Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Vaststellen verslag ALV juni 2018
  4. Vaststellen contributieverhoging
  5. Vaststellen concept-jaarplan
  6. Vaststellen concept-begroting
  7. Verkiezing voorzitter
  8. Rondvraag

Wilt u hierbij aanwezig zijn? Stuur dan een e-mail naar info@raadsleden.nl.

De stukken worden openbaar gemaakt in de twee weken voor de ALV. Deze worden via de nieuwsbrief aan de leden verspreid en kunt u opvragen bij het secretariaat.

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.