Algemene Ledenvergadering- Drachten (online)

20 november 2021
  • Wanneer: zaterdag 20 november 2021
  • Waar: gemeentehuis, Gauke Boelensstraat 2, 9203 RM Drachten (vanwege corona online via Zoom) 

De Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in Drachten is een gecombineerde bijeenkomst met de Raadsacademie

Programma

09:30 uur Ontvangst en registratie deelnemers (in Zoom-online omgeving) 

Agendapunten

09.45 uur Opening ALV 

  • Mededelingen
  • Vaststellen notulen 5 juni 2021
  • Bestuursbenoemingen
  • Begroting 2022
  • Jaarplan 2022
  • Rondvraag
  • Sluiting

Stukken zijn twee weken van tevoren op te vragen via info@raadsleden.nl.

Aanmelden

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.