Algemene Ledenvergadering VNG (Boskoop)

26 juni 2024

Als raadslid bent u van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op woensdag 26 juni 2024, 11.30-13.00 uur. Deze ALV maakt deel uit van het tweedaagse VNG Jaarcongres op 25 en 26 juni 2024. 

Meer informatie over het VNG Congres vindt u hier. Ook kunt u zich aanmelden voor deelsessie 45 en 47 die worden georganiseerd door het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Wethoudersvereniging, Vereniging van Gemeentesecretarissen en Vereniging van Griffiers. De deelsessies worden georganiseerd op 25 juni en de ALV op 26 juni.

U bent van harte welkom bij deze ALV bij Hoogeveen Plants in Boskoop.

In deze ledenbrief geven we u een toelichting op:

  • Agenda en stukken voor deze ALV (zie de vergaderset voor de agenda en alle bijlagen) 
  • De besluitvormingsprocedure: indienen van amendementen en moties, de stemprocedure en de mogelijkheid tot inspreken

U kunt statutair tot uiterlijk donderdag 13 juni a.s., 12.00 uur amendementen op voorstellen indienen. De VNG vraagt u nadrukkelijk om ook eventuele moties uiterlijk op deze datum in te dienen, zodat het VNG-bestuur tijdig preadviezen kan vaststellen en de leden hun standpuntbepaling kunnen voorbereiden. Wij zijn u daarvoor bij voorbaat dankbaar en u kunt voor vragen hierover altijd contact opnemen met de VNG-medewerkers.

Indienen amendementen en moties 

  • Amendementen en moties uiterlijk 13 juni a.s., 12.00 uur, in te dienen via e-mail: motiealv@vng.nl
  • Informatie over de procedure rond indiening en ondertekening vindt u hier.
  • Moties en amendementen worden behandeld bij het betreffende agendapunt of de rondvraag.

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.