ALV Raadsacademie (Amersfoort)

10 juni 2023

Tijd: 10:00 - 12:30 (Raadsacademie), 13:00 - 13:30 (ALV)

Locatie: Stadhuis Amersfoort, Stadhuisplein 1, 3811 LM Amersfoort 

Programma

09:30 | Inloop Raadsacademie
10:00 | Eerst ronde deelsessies
11:00 | Pauze
11:30 | Twee ronde deelsessies
12:30 | Lunch 
13:00 | Start ALV

Deelsessies

Wet open overheid: wat mag er van de raad verwacht worden?

Moeten een raadslid zijn whatsapp-berichten bewaren? Is het slimmer en verstandiger voor een raadslid om een wethouder vragen te stellen of effectiever om een beroep te doen op de wet open overheid? In deze deelsessie neemt expert Corrie Steenbergen raadsleden mee in de wereld van de Wet Open Overheid. Lees meer over de Woo.

Debat en samenwerking in de raad

Om succesvol te zijn in de gemeenteraad is samenwerken met collega-raadsleden van cruciaal belang. Welke wijze van debatteren in de raad daarbij het beste helpt, is onderwerp van gesprek tijdens deze deelsessie, georganiseerd door kennispartner Debat.NL.

Digitalisering op straat: datawandeling

Camera’s aan lantaarnpalen en op straathoeken zijn tegenwoordig normaal. Maar heeft de gemeenteraad er wat over te vertellen gehad? Wordt de gemeenteraad in positie gebracht als de gemeente kiest voor digitale oplossingen in het straatbeeld? En hoe zit het eigenlijk met de data die opgeslagen worden? Wie deze vragen belangrijk vindt als raadslid wordt van harte uitgenodigd om mee te doen aan de deelsessie “Raad op Datawandeling”, begeleid door het Centre for BOLD Cities. 

Het belang van de eenpersoonsfractie 

Eenpersoonsfracties worden vaak als een probleem gezien, maar kúnnen de raad ook sterker maken. Eenpersoonfracties kúnnen heel waardevol zijn, zo bleek uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Ben je alleen in de raad? Of wil je meer weten over de eenpitter? Meld je aan!

Raden in verzet: Gemeentefinanciën

De financiële positie van gemeenten ziet er ondanks een recent gesloten akkoord over de jeugdzorg verre van rooskleurig uit. Aan het einde van de huidige raadsperiode ligt nog altijd een groot ravijn waardoor structurele uitgaven door de raad en de gemeente onzeker zijn. Het actiecomité Raden in Verzet wil raadsleden niet alleen informeren over de financiële situatie van gemeenten maar ook bespreken welke acties raadsleden nodig vinden om deze (financiële) afgrond te vermijden.

 

Aanmelden

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.