Bekend maar soms onbemind - Den Haag

- uur

Het is dit jaar 100 jaar geleden dat de eerste vrouw in een Nederlandse gemeenteraad werd benoemd. Honderd jaar later is het aantal vrouwen in de Nederlandse gemeenteraden, als gevolg van de raadsverkiezingen van 2018, voor het eerst groter dan dertig procent. De gemeenteraad is daarmee nog altijd geen afspiegeling van de samenstelling van de steeds diverser geworden Nederlandse samenleving.

Wie mag, kan en moet er deelnemen aan de lokale politiek-bestuurlijke besluitvorming? Wie mag er aan de tafel van de gemeenteraad als raadslid mee besluiten? Vanuit deze vragen heeft Dr. Soumia Akachar van de Vrije Universiteit Amsterdam in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een eerste, verkennend onderzoek gedaan naar diversiteit in de Nederlandse gemeenteraden. Is meer diversiteit een thema van de raad of van een enkeling? Kan meer diversiteit een bijdrage leveren aan een betere kwaliteit van besluitvorming van de gemeenteraad?

Presentatie

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden presenteert het onderzoeksrapport “Bekend maar soms onbemind” van Dr. Soumia Akachar op maandag 18 februari 2019 in het stadhuis van Den Haag. De presentatiebijeenkomst begint om 16 uur en eindigt omstreeks 17.30 uur.

Inschrijven

Ben je lid van de vereniging? Log dan eerst in.
Niet-leden kunnen zich niet aanmelden op dit event.