Bernard ter Haar over het gezag van de raad

14 juni 2021

Bernard ter Haar, voorzitter studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen, spreekt op 14 juni in de lezingenreeks 'Gezag van de raad' over het uitgangspunt van één overheid en wat dat betekent voor het gezag van de raad.

De studiegroep
Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen heeft over dat uitgangspunt een rapport uitgebracht. De grote vraag is dus hoe de wens om als één overheid slagvaardig op te treden zich verhoudt tot de ruimte voor de gemeenteraad om zelfstandig in onze gedecentraliseerde eenheidsstaat eigen beleid te bepalen.

De online bijeenkomst vindt plaats op maandagmiddag 14 juni van 13 tot 14 uur. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan hieronder. 

Serie lezingen

Macht en tegenmacht zijn belangrijke thema’s in de landelijke democratie. Hoe is het gesteld met macht en tegenmacht in de lokale democratie? En hoe staat de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan in de lokale democratie er voor? Over dit thema houden we in mei en juni een 15-tal online bijeenkomsten met wetenschappers, praktijkdeskundigen en experts om na te denken, te prikkelen en te reflecteren over het gezag van de gemeenteraad.

De bijeenkomsten in mei en juni over het thema gezag van de raad worden georganiseerd in het kader van het project Democratie in Actie door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en de Vereniging van Griffiers. Lees hier meer over de serie lezingen over Gezag van de Raad

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.