Beter wonen voor aandachtsgroepen

12 september 2022

Het sociaal domein staat voor vele uitdagingen, u als raadslid of wethouder kunt daarop sturen. Hoe en op welke concrete thema’s? Daarover gaat het een week lang in een reeks van inspirerende webinars georganiseerd door de VNG, de Nederlandse Vereniging van Raadsleden en de Wethoudersvereniging. Elke dag staat er een ander hoofdthema centraal. Met aandacht voor actualiteiten en lange-termijnopgaven. Met deskundige sprekers, verrassende video’s, interessante vraaggesprekken en overzichtelijke kennisinfo. Een must voor elke wethouder en raadslid die de komende collegeperiode gaat voor een goed functionerend sociaal domein!

Beter wonen voor aandachtsgroepen

  • Wat zijn de opgaven voor Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en Vrouwenopvang?
  • Welke cijfers en sturingsinfo zijn beschikbaar?
  • Hoe zorg je voor preventie en uitstroom?
  • Hoe werk je vanuit visie Dannenberg aan het juiste voorzieningenniveau, lokaal en regionaal?
  • Welke afspraken met het rijk maakt de VNG over wonen voor aandachtsgroepen?

Met onder anderen Esmé Wiegman, directeur Valente.

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier

 

 

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.