Bijeenkomst Raden in Verzet (Den Haag)

- uur

Speciaal voor raadsleden organiseert de VNG samen met het actiecomité Raden in verzet een bijeenkomst waarin ze u bijpraten over de toekomst van gemeenten, met in het bijzonder de financiële positie van gemeenten. Ook vertellen ze meer over hun inzet en hoe ze raadsleden daarbij betrekken.

Er is ’s middags een bijeenkomst in Den Haag, ’s avonds organiseren ze een gesprek via Teams.

Programma van de middagsessie

13:30 – 13:45 Inloop koffie/thee

13:45 - 15:30 Inhoudelijk programma, met volop mogelijkheid tot gesprek

 • Welkom door Leonard Geluk, algemeen directeur VNG
 • Introductie door Vivianne van Yperen, raadslid in Zoetermeer en voorzitter actiecomité Raden in verzet
 • Raadsleden in de VNG, door Robbert Lievense, raadslid op Schouwen-Duiveland en voorzitter VNG-commissie Raadsleden & Griffiers
 • Actualiteiten door Leonard Geluk
  • ALV van 2 december
  • Stand van zaken gesprekken over structurele financiën
  • Verenigingsstrategie 2030

15:30 Afronding 

Gesprekken met rijk over financiële positie van gemeente

Tijdens de bijeenkomst geeft Leonard Geluk een uitgebreide toelichting op de stand van zaken van de gesprekken met de rijksoverheid over de financiële positie van gemeenten en andere actuele zaken. Tot en met 2025 lijken de meeste gemeenten voldoende budget van het kabinet te krijgen voor de uitoefening van onze taken. Voor 2026 heeft het kabinet een tussenoplossing bedacht, maar vanaf 2027 is het nog een groot vraagteken hoe de financiering eruit ziet en wordt al gesproken over het (financiële) ravijn waar gemeenten in terecht kunnen komen.

Over Raden in Verzet

De benodigde budgetten tot en met 2025 kwamen mede dankzij de inzet van het actiecomité Raden in Verzet. In de vorige collegeperiode is dit actiecomité in Zoetermeer opgericht. Geconfronteerd met hoge kosten voor de jeugdzorg, de tekorten bij de wmo en de (dreigende) opschalingskorting voor gemeenten, was de maat voor de gemeenteraad van die stad vol.

Onder het motto 'We zijn geen raadslid geworden om onze gemeente kapot te bezuinigen' kwam de actie richting het kabinet op gang. Het actiecomité nam contact op met (bijna) alle gemeenteraden in Nederland, stelden moties op ten behoeve van VNG-congressen en zocht de publiciteit op. Ook vrijwel alle colleges en de VNG deelden de inzet om het rijk meer geld aan gemeenten over te laten maken. Een arbitragecommissie concludeerde in 2021 dat het rijk inderdaad meer budget aan gemeenten moet overmaken voor de jeugdzorg.

Locatie en tijd

 • Woensdag 7 december 2022 van 13.30 tot 15.30 uur
 • VNG, Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag
 • De Teamssessie is online van 20.00-21.00 uur

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via website.

Inschrijven

Ben je lid van de vereniging? Log dan eerst in.
Niet-leden kunnen zich niet aanmelden op dit event.