Bijeenkomsten werkdruk

16 juni 2021

Raadsleden ervaren een hoge werkdruk. Wat kunt u als griffier hierin betekenen? Met dit thema organiseren de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers een digitale bijeenkomst.

Tijdens deze bijeenkomsten wordt gesproken over tijdsbesteding en tijdsbeleving van raadsleden, de gevolgen voor de kwaliteit van het raadswerk en in- en uitstroom. Via gestructureerde reflectie en intervisie wordt u gestimuleerd een eigen actiepunt te formuleren. 

Waardering van de tijdsbesteding door raadsleden is een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerende lokale democratie. Onderzoek laat zien dat er een positief verband is tussen de waardering van tijdsbesteding en de duur van het raadslidmaatschap. Tijdbesteding is een leer- en groeiproces. Dat proces kan worden ondersteund.

In 2020 is er een serie bijeenkomsten geweest met raadsleden over tijdsbesteding en werkdruk. De ervaringen uit deze sessies zijn meegenomen.

De bijeenkomst is van 10.00 uur tot 12.30 uur. Mocht 16 juni niet schikken, de bijeenkomst wordt ook gehouden op: vrijdag 18 juni, woensdag 23 juni en 2 juli.

Aanmelden kan via het onderstaande formulier. Per bijeenkomst is er ruimte voor maximaal 10 deelnemers.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerhard Brunsveld (Gerhard.Brunsveld@raadsleden.nl).

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.