U bent hier

Burgerparticipatie

3 december 10:00 -12:00 uur

Burgerparticipatie

Tijdens deze speciale digitale burgerparticipatie bijeenkomst gaan we in op vragen als: "Wat vinden inwoners van de huidige vormen van burgerparticipatie en wat is de rol van raadsleden hierin?" De vrees om als raadslid tijdens een participatietraject aan de kant te staan is namelijk ongegrond. Als raadslid is het van belang om op te letten of aan alle eisen van participatie is voldaan. Participatie blijft op deze manier een zaak van de raad waar het college uitvoering aan geeft.

Mogelijke valkuilen
Er zijn echter ook valkuilen voor raadsleden en de raad. Eén van deze valkuilen is dat je als raad volledig mee doet tijdens een participatiediscussie. Wanneer dit gebeurd, krijgen inwoners het idee dat ze onderdeel zijn van een politiek spel waar het niet gaat om hun inbreng, maar om het eigen gelijk van raadsleden. Een belangrijke tip is daarom om er als raadslid op te letten dat je dé schakel bent tussen inwoners en college. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op hoe je dit kunt doen en welke verschillende manieren daarvoor zijn.

Inhoud

In het eerste deel van de bijeenkomst zal Menno Hurenkamp in gaan op onder meer de vraag waarom burgerparticipatie van belang is én dat de vrees als raadslid om tijdens de participatie aan de kant te staan ongegrond is.

Burgerbegroting Maastricht
Na een korte pauze zal er worden ingegaan op een eerste praktijkvoorbeeld op het gebied van burgerparticipatie: De burgerbegroting in Maastricht. Tijdens de burgerbegroting in Maastricht is er maar liefst 300.00 euro verdeeld over 38 participatieprojecten. De gekozen projecten richten zich onder meer op het verder vergroenen van de stad en op het stimuleren van verbinding, ontmoeting en participatie in de wijken. Tijdens dit praktijkvoorbeeld gaan we in op vragen als: Hoe is de burgerbegroting tot stand gekomen en wat is de toekomst op het gebied van dit soort participatietrajecten?

Burgerberaad Rheden
Afgelopen jaar stelde de gemeenteraad van Rheden door middel van een amendement in, dat er een onafhankelijk burgerberaad in het leven geroepen zou worden. De gemeenteraad van Rheden is dermate enthousiast, dat zij op voorhand hebben aangegeven om het resultaat over te nemen. Hoe is het zover gekomen en waarom is hier voor gekozen? Hans Alberse en Sjir Hanssen gaan hier tijdens de sessie verder op in. 

Lees HIER verder voor meer informatie over dit voorbeeld. 

Programma

10.00 uur: Opening 
10.05 uur: De rol van de raad met betrekking tot burgerparticipatie - Menno Hurenkamp
10.35 uur: Pauze
10.50 uur: Praktijkvoorbeeld - Burgerbegroting Maastricht
 - Claudia Demas & Hans Alberse
11.20 uur: Praktijkvoorbeeld - G1000 Burgerberaad en forum Rheden - Sjir Hanssen & Hans Alberse
12.00 uur: Afsluiting bijeenkomst

Locatie
De sessie zal digitaal plaatsvinden. U krijgt de digitale link op woensdag 30 november toegestuurd. 

Aanmelding