Caspar van den Berg over het gezag van de raad

9 juni 2021

Tijdens de achtste bijeenkomst in de serie Gezag van de Raad spreekt Caspar van den Berg, hoogleraar Global en Local Governance Rijksuniversiteit Groningen, over de rol van de raad bij regionale samenwerking.
Hij zal daarbij in het bijzonder ingaan op wat dit betekent voor raadsleden, burgemeesters en wethouders als het gaat om onderhandelen, verantwoorden en controleren op het speelveld van de raad en in het speelveld van de regio. 

De online bijeenkomst vindt plaats op woensdagmiddag 9 juni van 12.00 tot 13.00 uur. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan hieronder. 

Serie lezingen

Macht en tegenmacht zijn belangrijke thema’s in de landelijke democratie. Hoe is het gesteld met macht en tegenmacht in de lokale democratie? En hoe staat de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan in de lokale democratie er voor? Over dit thema houden we in mei en juni een 15-tal online bijeenkomsten met wetenschappers, praktijkdeskundigen en experts om na te denken, te prikkelen en te reflecteren over het gezag van de gemeenteraad.

De bijeenkomsten in mei en juni over het thema gezag van de raad worden georganiseerd in het kader van het project Democratie in Actie door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en de Vereniging van Griffiers. Lees hier meer over de serie lezingen over Gezag van de Raad

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.