Dag van de Publieke Dienstverlening

22 juni 2023

De tweede editie van de Dag van Publieke Dienstverlening komt dichterbij. De Dag vindt plaats op donderdag 22 juni. Het thema van de dag is ‘Samen werken aan vereenvoudiging’ en is georganiseerd door Werk aan uitvoering.

Een brede groep vertegenwoordigers uit politiek, beleid, uitvoering, bedrijfsleven en de samenleving gaat met elkaar in gesprek over goede voorbeelden en knelpunten. We bouwen daarbij voort op de Staat van de Uitvoering 2023. Wat is er concreet nodig en mogelijk om te verbeteren?

Programma

De dag bestaat uit twee delen:

Ochtendprogramma van 09.00-11.45 in de Tweede Kamer en op diverse locaties in en rondom Den Haag

Het ochtendprogramma bestaat uit een tweetal rondetafelgesprekken in de Tweede Kamer en uit sessies op verschillende locaties, verzorgd door verschillende uitvoeringsorganisaties in samenwerking met departementen.

De twee rondetafelgesprekken die de Tweede Kamer organiseert, gaan over de invloed van veranderende wet- en regelgeving op de bestaande ICT-infrastructuur en over de intensiteit van toezicht. De gesprekken zullen bestaan uit een openbaar deel van een uur met vier genodigden vanuit uitvoering en beleid, gevolgd door een besloten deel waaraan ook daartoe uitgenodigde burgers, bedrijven en/of cliëntenorganisaties deelnemen.

Daarnaast vinden sessies op verschillende locaties in en om Den Haag plaats. Aan deze sessies nemen ook Kamerleden deel. Het is de bedoeling om te illustreren waar voor de desbetreffende organisatie en de betrokken burgers en ondernemers complexiteit speelt, tot welke problemen dat leidt en waar wensen en mogelijkheden liggen voor vereenvoudiging. De sessies bieden zo de gelegenheid om belangrijke knelpunten vanuit de uitvoering aan de orde te stellen, vooral die waarvoor samenwerking met anderen (beleid, politiek) nodig is om ze op te lossen. Een bezoekende groep zal circa 30-50 personen groot zijn.

Middagprogramma van 12.00-17.30 plenair in het The Hague Conference Centre, New Babylon in Den Haag

De middagsessies zijn gewijd aan onderwerpen die erop gericht zijn om complexiteit voor uitvoering en mensen hanteerbaarder te maken, en die voor verschillende organisaties, doelgroepen en beleidsterreinen spelen.

Ochtendsessies

Hieronder een beknopt overzicht van de organisaties die een ochtendsessie organiseren en de onderwerpen die zij aan de orde willen stellen. Op dit moment is men druk bezig hier vorm en inhoud aan te geven.

 • Belastingdienst: samen werken aan een betere dienstverlening
 • Toeslagen: het verhaal van Toeslagen
 • CBR: de mobiliteitsbehoefte van de burger versus verkeersveiligheid
 • BZK/WaU: de overheidsbrede loketfunctie
 • Gemeente Den Haag: gebieds- en opgavegericht werken in stadsdeel Laak
 • DUO: een live maatwerkplaats
 • SVB: eenvoudig, de bedoeling van wetten en regels
 • UWV/gemeente Den Haag: maatwerk over organisatiegrenzen heen
 • DJI: gevangenis of zorginstelling? de effecten van een groeiende complexe doelgroep
 • IND: de migratieketen
 • RVO: de gevolgen van complexe regelgeving voor ondernemers
 • CAK: data-sharing is caring!
 • Nationaal Archief: dossiers over het verleden, gevolgen nu en in de toekomst

Middagsessies

Hieronder een beknopt overzicht van de organisaties die een middagsessie organiseren en de onderwerpen die zij aan de orde willen stellen. Op dit moment is men druk bezig hier vorm en inhoud aan te geven.

Ronde 1

 • Gemeente Arnhem - Van wijken weten: meer inwoners, meer invloed
 • IBDS - Maak werk van gegevensuitwisseling. Hoe wegen we publieke waarden daarin?
 • VWS - Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst Een Thuis
 • VNG/NCDR - Dienstverlening, voor iedereen? Over inclusieve dienstverlening
 • VNG Realisatie - Samen werken aan een betere uitvoering: zijn dit de oplossingen voor een krachtige uitvoering?
 • VDP - Artificial intelligence en dienstverlening
 • SchuldenlabNL - Tijdelijk Noodfonds Energie: het resultaat van drie maanden keihard werken in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en organisaties
 • VWS - Lessen uit de coronacrisis
 • Digicampus/BZK - Leren van internationale voorbeelden van proactieve dienstverlening
 • Grenzeloos Samenwerken - Een krachtig samenspel: een goed gesprek over samenwerken vanuit de bedoeling
 • FIN - Amendementenservice

Ronde 2

 • Toeslagen/FIN - De schuldenaanpak: versneld van idee naar uitvoering
 • SZW - Proactieve dienstverlening, ongebruikte regelingen en modernisering
 • Staat van de Uitvoering - Internationale vergelijking, laat je inspireren door andere landen
 • Hoogwaterbescherming - Participatie bij omgevingsvraagstukken
 • VNG Realisatie - Wat burgers ons vertellen over publieke dienstverlening
 • CJIB (namens Clustering Rijksincasso)/JenV - Inzicht door inzage, met het Vorderingenoverzicht Rijk
 • Spreidstandburgers - Kloofdichters: ervaringskennis binnen (en buiten) het systeem benutten
 • ICTU - Herstel van vertrouwen: feedbackmanagement als sleutel
 • VNG/SZW - Hoe de blik van buiten naar binnen bijdraagt aan effectievere wetten
 • Rijks ICT Gilde - Mensenrechten en AI

Aanmelden

De inschrijving wordt binnenkort geopend.

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.