Dag voor de Raad "Wat is de democratie ons waard?"

5 april 2024

Wat is de democratie ons waard? Wat is er nodig voor een sterke lokale democratie? Welke boodschap willen we als raadsleden meegeven aan Den Haag?

Tijdens de Dag voor de Raad 2024 in het stadhuis van Rotterdam staat de lokale democratie centraal. Laat je inspireren door sprekers uit de literatuur, het maatschappelijk veld en de wetenschap. Als raadslid mag je deze Dag voor de Raad niet missen!

Lees hier het volledige programma.

Programma

09:45 – 10:30   Inloop
10:30 – 12:00   Plenair ochtenddeel
12:00 – 13:00   Lunch
13:00 – 14:30   Workshops
14:30 – 15:00   Korte pauze
15:00 – 16:00   Plenair middagdeel
16:15 – 17:00   Borrel

Workshops 

 1. De lusten en lasten van de lokale democratie – Het raadslidmaatschap is een prachtig ambt. De grote vraag: doe je alles en hoe hou je alle ballen (werk, privé en raad) in de lucht. Tijdens deze workshop zal het scherper kiezen door raadsleden centraal staan: wat doe je wel en wat doe je niet om het raadswerk leuk te houden?
 2. Onmisbare ondersteuning – Goede ondersteuning is van onmisbare waarde voor het raadslid en de lokale democratie. Hoe organiseer je een sterke griffie en hoe gebruik je je andere hulptroepen? Wat is er nodig voor goede ondersteuning van een sterke raad?
 3. De waarde van een integer raadslid –Wat is de noodzaak en het belang van een integer raadslid voor de lokale democratie?
 4. Surveillance samenleving: wat is privacy je waard? – Loop mee met de datawandeling in de omgeving van het stadhuis kom erachter hoeveel digitale informatie wordt verzameld. Wat is de bijdrage van de raad om invloed te houden op de digitalisering van de samenleving? 
 5. Een weerbare democratie – (Te) veel raadsleden hebben te maken met (online) agressie en intimidatie. Waar trek je de grens en wat is er nodig voor een sterke, weerbare lokale democratie?
 6. Burger buiten bereik – Betrokken burgers zijn van grote waarde voor de democratie. Welke bijdrage heb je als raadslid om de opvattingen en emoties van alle inwoners een plek te geven in de besluitvorming? Laat je verrassen door de creatieve mogelijkheden die deze sessie je gaat bieden.
 7. De waarde van het politieke debat – Als raadslid moet je alles kunnen zeggen. Anderzijds kan een constructieve sfeer in het politieke debat je als raadslid veel brengen. Hoe ga je om met feiten en beelden voor een betekenisvol debat?
 8. De commissievoorzitter als cultuurdrager – Het raadslid als voorzitter van de commissie is meer dan een technisch voorzitter. Hij/zij bepaalt de cultuur van hoe we zaken met elkaar bespreken. Rotterdam deelt zijn lessen en ervaringen en we bespreken hoe de commissievoorzitter een bijdrage levert aan een sterke lokale democratie.
 9. Fulltime lokale vertegenwoordiging – Raadslidmaatschap is lekenbestuur. Kunnen we het raadswerk in 12 uur doen of hebben we 40 uur per week nodig? Hoeveel tijd is er nodig om de lokale democratie het beste dienen?  Discussieer mee! 
 10. Lokale waakhond – De media als vierde macht en hulptroep van de raad. Workshop over de rol van de media om de raad in zijn controlerende rol te helpen maar ook over het belang van media voor het functioneren van de lokale democratie.
 11. Brede volksvertegenwoordiging – Iedereen moet raadslid kunnen zijn. Wat is het belang van een evenwichtige afspiegeling in de raad van alle inwoners voor het gezag en de rol van de raad in de lokale democratie? Moet de raadszaal een afspiegeling van de gemeente zijn? Discussieer mee!

De bijeenkomst is uitsluitend voor raadsleden, griffiers, griffiemedewerkers en commissieleden/burgerleden/fractieondersteuners.

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.