Dag voor de Raad - Deventer

- uur

Een sterke raad doet ertoe!

Een jaar geleden vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Nu, een jaar later, zijn de raden en raadsleden ingewerkt en voortvarend van start gegaan. Hoe hebben raadsleden het afgelopen jaar beleefd? Welke uitdagingen liggen er nog voor de rest van de raadsperiode? Hoe ga je hier als raad mee om en hoe zorg je ervoor dat je je rol als hoogste bestuursorgaan vasthoudt? Tijdens de Dag voor de Raad op 24 mei in Deventer gaan wij in gesprek met raadsleden en wetenschappers om antwoord te krijgen op deze vragen.

Op de Dag voor de Raad zijn er naast aansprekende plenaire sprekers verschillende workshops waarmee raadsleden hun kennis kunnen verbreden. Daarnaast is er volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en van collega-raadsleden te leren. De inhoud van de workshops en het aanmeldformulier vindt u hieronder. 

Data en tijden

De Dag voor de Raad vindt plaats op 24 mei in het stadhuis van Deventer (Grote Kerkhof 1, 7411 KT Deventer). De inloop is vanaf 12:00 met de mogelijkheid tot een lunch. Het programma vangt aan om 13:00 en eindigt omstreeks 17:15 met een informele netwerkborrel. Wanneer u gebruik wenst te maken van te lunchmogelijkheid verzoek ik u dit aan te geven in onderstaand aanmeldformulier zodat wij hier rekening mee kunnen houden. Hier kunt u ook eventuele dieetwensen aangeven. Deelname aan de Dag voor de Raad is geheel kosteloos. Bij eventuele vragen over de Dag voor de Raad kunt u contact opnemen met Bart de Roo via Bart.deRoo@raadsleden.nl.

Programma

12:00    Inloop met lunch

13:00    Welkom door waarnemend burgemeester Ron König

13:15    Raadsledengesprek: Hoe heeft u het eerste jaar na de verkiezingen ingevuld?

13:30    Bijdrage dr. Marieke van Genugten (Radboud Universiteit)

13:50    Bijdrage prof. mr. Geerten Bogaard (Universiteit Leiden)

14:30    Korte pauze

14:45    Start workshops

  • Hoe om te gaan met burgerinitiatieven? (prof. dr. Arwin van Buuren (Erasmus Universiteit))
  • Een raadsprogramma: werkt dat? (nader bekend gemaakt)
  • Hoe krijg je zicht op de jeugdzorg? (Nederlands Jeugdinstituut)
  • Hoe ga je als raad om met de energietransitie? (De Argumentenfabriek)

16:15    Bijdrage dr. Hans Vollaard (Universiteit Utrecht)

16:45    Raadsledengesprek: Hoe maakt u het restant van de raadsperiode tot een succes?

17:00    Afsluiting door Bahreddine Belhaj (voorzitter Nederlandse Vereniging voor Raadsleden)

17:10    Informele netwerkborrel

Overzicht workshops

Workshop 1. Hoe om te gaan met burgerinitiatieven?

Gemeenten maken steeds vaker gebruik van de expertise van inwoners bij complexe vraagstukken. Daarnaast kunnen burgers met bijvoorbeeld het Right to Challenge gemeenten uitdagen wanneer zij denken dat zij taken slimmer, effectiever of goedkoper kunnen. De toename van initiatieven en betrokkenheid van de burger vraagt ook om een inspanning vanuit de raad. Prof. dr. Arwin van Buuren (Erasmus Universiteit) gaat met deelnemers in gesprek over de vraag hoe de raad een uitnodigend bestuursorgaan kan worden. 

Workshop 2: Een raadsprogramma: werkt dat?

Een groeiend aantal gemeenteraden werkt niet meer met een traditioneel coalitieakkoord, maar kiest ervoor een raadsakkoord of een raadsprogramma af te sluiten. Zo wordt er gedurende de raadsperiode met wisselende meerderheden gewerkt op de verschillende onderwerpen. Hoe ziet het proces voorafgaand aan het sluiten van een raadsakkoord eruit en vooral, hoe werkt dit in de praktijk?

Workshop 3: Hoe krijg je zicht op de jeugdzorg?

De jeugdzorg is sinds 2015 een verantwoordelijkheid van de gemeenten en dus ook van de gemeenteraad. Sindsdien zien we in diverse gemeenten tekorten op de jeugdzorg ontstaan. Tijdens deze workshop krijgt u verschillende tips en handvatten om zicht te houden op de jeugdzorg om zo niet voor onaangename verassingen te komen staan.

Workshop 4: Hoe ga je als raad om met de energietransitie?

De energietransitie is een van de grote vraagstukken van de komende jaren. Zowel op landelijk als op gemeentelijk niveau gaan er veranderingen plaatsvinden en dit vraagt dan ook om bewustzijn en voorbereiding van de gemeenteraad. Tijdens deze workshop gaat het bijvoorbeeld over welke rol u als gemeenteraad heeft bij het opstellen van de Regionale Energie Strategie (RES).

Het maximaal aantal aanmeldingen voor de Dag voor de Raad is bereikt. Door onderstaand formulier in te vullen komt u op de reservelijst. U krijgt bericht wanneer er plekken vrijkomen.

Inschrijven

Ben je lid van de vereniging? Log dan eerst in.
Niet-leden kunnen zich niet aanmelden op dit event.