Dag voor de Raad - Tilburg

28 september 2018

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden organiseert ieder jaar de Dag voor de Raad. Tijdens deze landelijke bijeenkomst bieden wij raadsleden nuttige tips en ondersteuning over een bepaald thema. Het thema van de Dag voor de Raad 2018 is ‘’Raad, veiligheid en ondermijning’’ en vindt plaats op 28 september (13:00-17:00) in Cinecitta te Tilburg. Deelname aan de Dag voor de Raad is geheel kosteloos. Aanmelding via onderstaand formulier is gewenst in verband met de indeling van de workshops.

Tijdens de Dag voor de Raad zijn er verschillende aansprekende plenaire sessies met bijdrages van onder andere prof. dr. Pieter Tops (hoogleraar bestuurskunde Tilburg University) en prof dr. Emile Kolthoff (hoogleraar criminologie Open Universiteit). Ook gaan we in gesprek met raadsleden die ervaring hebben met veiligheidsbeleid binnen de gemeente. Naast de verschillende plenaire sessies heeft u de keuze uit een van onderstaande workshops waar u aan deel kunt nemen.

Ondermijning binnen de gemeente

Het Landelijk Informatie en Expertise Centrum helpt overheidsdiensten om ondermijning tegen te gaan. Zij doen dit door samenwerking tussen de overheid en andere organisaties op dit gebied te stimuleren. In deze workshop vertelt Karel Schuurman, hoofd van het LIEC, alles over hun werk en hoe u hier als raadslid of bestuurder baat bij kunt hebben. Dit doet hij door samen met u te kijken naar het fenomeen ondermijning. Welke soorten ondermijning zijn er? Hoe herkent u (pogingen tot) ondermijning? Wat kunt u doen bij vermoedens van ondermijning en welke organisaties kunt u hierbij betrekken?

Het Integraal Veiligheidsplan

De gemeente heeft een regierol op het gebied van lokale veiligheid. Dit doet zij onder andere door middel van het Integraal Veiligheidsplan. Ook de gemeenteraad kan sturing aanbrengen in het lokale veiligheidsbeleid door focuspunten aan te dragen. Axel Weggelaar van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) geeft u tips en handreikingen om als raadslid uw invloed maximaal te gebruiken om sturing te geven aan het lokale veiligheidsbeleid en het Integraal Veiligheidsplan.

Omgaan met bedreiging en nazorg

Raadsleden krijgen in toenemende mate te maken met agressie, bedreiging en intimidatie. Dit kan een grote invloed hebben op het functioneren. Zowel het functioneren in het raadswerk, als in het betaalde werk of het privéleven. Goede ondersteuning en nazorg is dus cruciaal. Ine Spee van het Instituut voor Psychotrauma gaat tijdens deze workshop met u in gesprek over wat bedreiging en intimidatie met je kan doen en hoe je dit een plek kunt geven. Ook de nazorg aan bedreigde raadsleden komt tijdens deze workshop volop aan bod.

Relatie tussen politie en raad

Veiligheid en openbare orde valt in de meeste gemeenten binnen de portefeuille van de burgemeester. Het is echter ook belangrijk om als raadslid en gemeenteraad een goed beeld te hebben van de veiligheidssituatie binnen de gemeente. Een goede relatie met de politie kan hier een grote rol spelen. Frits van Os, veiligheidsanalist van de politie Midden-Nederland, werkt veel samen met gemeenten en maatschappelijke partners en vertelt u graag waarom een goede relatie tussen raad en politie zo waardevol is en hoe u deze vormgeeft en onderhoudt.

Heeft u vragen over de Dag voor de Raad 2018, neem dan contact met ons op via info@raadsleden.nl of tijdens kantooruren via 070-373 8195.

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.