Dag voor lokale partijen | Arnhem

1 oktober 2022

Voor wie? Raadsleden, wethouders, (kandidaat-)Statenleden, fractieondersteuners en besturen van lokale partijen. Ook leden van nieuwe lokale partijen zijn van harte welkom!

Lokale partijen bestaan al heel lang, maar anders dan landelijke partijen krijgen ze geen rijkssubsidie voor scholing, ledenwerving, onderzoek en campagnes. Daarom organiseert Gelderland Academie voor de tweede keer de Dag voor lokale partijen.

Programma

9.00 uur: Inloop en markt
Op de markt staan de Gelderland Academie, het Kennispunt Lokale Politieke Partijen en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voor je klaar. Daarnaast is een fotograaf aanwezig om (portret)foto’s te maken die je kunt gebruiken voor jouw promotiemiddelen.

9.30 uur: Start plenair deel

 • Opening en welkom door Jan Markink (gedeputeerde provincie Gelderland) en de dagvoorzitter
 • Duiding van de verkiezingen door Julien van Ostaaijen
  Lokale partijen blijven groeien in aantal en krijgen steeds meer stemmen. Hoe is dit ontstaan? Wat betekent dit? En wat zijn succesfactoren van nieuwe lokale partijen? Julien van Oostaaijen is als lector Recht & Veiligheid verbonden aan het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool en de Juridische Hogeschool Avans & Fontys. Daarnaast is Julien docent Bestuurskunde bij de Tilburg University.
 • De Evaluatiewet Wet Financiering Politieke Partijen door Thomas Zandstra
  Op 12 april 2022 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp) aangenomen door de Tweede Kamer. In juli wordt dit besproken in de Eerste Kamer. Hiermee wordt de positie van politieke partijen versterkt. Wat betekent dat voor lokale politieke partijen? Thomas Zandstra is afdelingshoofd Democratie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


10.45 uur: Pauze

11.00 uur: Workshopronde
Je kunt kiezen uit de volgende workshops:

 • Workshop ‘De slangenkuil’ door Laurens van Voorst
  De lokale politiek is een slangenkuil, maar dat is niet erg. Fracties moeten zich onderscheiden van anderen en tegelijkertijd verbindingen aangaan met diezelfde anderen om meerderheden te krijgen. Dat vereist specifieke en bijzondere vaardigheden. Het gaat onder meer om investeren in relaties. Om de inhoud wel ter discussie te stellen en de persoon nooit.
 • Workshop 'Omgaan met de pers' door Rik van Druten
  Welke afwegingen maken de journalisten? Wat kun je daarvan leren? En hoe help je je jezelf door de pers te helpen? Het medialandschap is sterk veranderd. Het is meer ‘burgerjournalistiek’ en partijen hebben verschillende media in eigen beheer. Wat betekent dat voor je werk als raadslid?
 • Workshop 'Debattraining' door oud-wethouders Paul Loermans (Kernachtig Wijchen) en Michiel Wiersinga (Nieuwe Lijn (Epe)
  Tijdens deze training ga je in kleine groepjes aan de slag met debatteren. Hoe bereid je je voor, welke debatstijlen zijn er en wanneer zet je welke stijl in? Je leert een betoog op te bouwen, je eigen standpunt goed te presenteren, tegenargumenten te weerleggen en aanvallen af te weren.

12.15 uur: Lunch en markt

Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.