De positie van volksvertegenwoordigers en de RES: hoe pak je je rol?

- uur

Wat is jouw rol als volksvertegenwoordiger bij het opstellen van een regionale energiestrategie (RES)? Wat zijn de belangrijkste mijlpalen in het proces tot de vaststelling van de RES 1.0 en daarna? Welke instrumenten kun je daarbij gebruiken? Hoe kunnen we leren van ervaringen van verschillende regio’s? Deze vragen staan centraal in dit webinar op donderdag 14 januari van 19.30 – 20.30 uur.

Sprekers

- Kristel Lammers, directeur Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.
- Claartje Brons,  waarnemend programmamanager Versterking democratie en bestuur Ministerie van BZK.
- Praktijkvoorbeelden door een (oud) griffier, een raadslid en een vertegenwoordiger vanuit een beroepsvereniging, (namen volgen, houd de website in de gaten!).

Interactief

Vragen kunt u vooraf stellen, bij uw aanmelding, zodat we deze mee kunnen nemen tijdens het webinar. Vragen kunnen ook tijdens het webinar worden gesteld. Er zal een team van experts beschikbaar zijn om deze te beantwoorden.

Doelgroep

Alle volksvertegenwoordigers van de decentrale overheden; raadsleden, statenleden, AB leden griffiers en iedereen die betrokken is bij de totstandkoming van de RES.

Achtergrond

In de RES – Regionale Energiestrategie -  staat hoe een regio invulling geeft aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Het gaat om de afspraken die gemaakt zijn aan de sectortafels voor Elektriciteit en Gebouwde omgeving. De regio’s bestaan uit gemeenten, provincies en waterschappen. In 30 regio’s  werken zij samen met maatschappelijke partners, netbeheerders, ondernemers en inwoners aan een plan waarin de volgende 3 onderdelen worden beschreven:
• de opwekking van duurzame elektriciteit;
• de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en
• de benodigde opslag en energie infrastructuur.

Op 1 oktober leverden de regio’s de concept-RES in bij het Nationaal Programma RES. Het Planbureau voor de Leefomgeving werkt aan een kwantitatieve analyse van de RES’en. Deze wordt op 1 februari 2021 openbaar. In alle RES-regio’s zijn de volksvertegenwoordigers betrokken geweest bij de totstandkoming van de concept-RES. Er is vaak gekozen voor de wensen- en bedenkingen procedure en sommige regio’s hebben de concept-RES laten vaststellen door hun volksvertegenwoordigers. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de RES 1.0 wordt vastgesteld door de volksvertegenwoordigende organen. Op dit moment zijn de regio’s druk bezig met participatietrajecten en de vormgeving van het besluitvormingsproces in aanloop naar juli 2021. De volksvertegenwoordigers hebben hierbij een belangrijke rol. 

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor deze gratis bijeenkomst van het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie en het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie. 

Inschrijven

Ben je lid van de vereniging? Log dan eerst in.
Niet-leden kunnen zich niet aanmelden op dit event.