De raad en hun rol bij New Towns

28 november 2022

Welke lessen kunnen we trekken uit de afgelopen 60 jaar, van woningbouw? Hoe houd je grootschalig verroerende wijken veilig, leefbaar, sociaal en bovenal aantrekkelijk? Wat ging er goed deze woningbouwronde en wat moet er juist beter? 

Dit soort vragen komen aan de orde tijdens het congres over zogeheten New Towns.  Slechts 60 jaar geleden stond Nederland aan de vooravond van een ongekende bouwopgave. Namelijk de bouw van steden die vanuit dorpen of kleine kernen werden gebouwd zoals Almere. De bouw van deze steden worden New Towns (groeigemeenten) genoemd. Deze New Towns worden vandaag de dag door ruim 1,3 miljoen inwoners bewoont. Toch blijft de geschiedenis zich herhalen, aangezien gemeenten vandaag de dag te maken krijgen met de hoge woningnood en ambitieuze bouwplannen.

New Town congres

De komst van New Towns brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Inmiddels is er duidelijk geworden dat onder de rimpels van New Towns een zekere vitaliteit schuilt. Om aandacht te besteden aan New Towns wordt er een congres georganiseerd in Zoetermeer op 28 november (9:30-17:00). Hier kunnen raadsleden hun vragen stellen over uitdagingen en de oplossingen van groeigemeenten. Deze dag zal ingedeeld worden in vier deelsessies, waaronder leefbaarheid en veiligheid; aanpassing en verduurzaming; woonaantrekkelijkheid en een woning voor iedereen. Bovendien zal er tijdens deze dag diverse experts deelnemen aan de paneldiscussie zoals dr. Michelle Provoost (architectuurhistoricus), drs. Chris Kuijpers (directeur-generaal Volkshuisvesting en bouwen), drs. Michel Bezuijen (burgemeester van Zoetermeer) en Josse de Voogd (Geograaf). Raadsleden kunnen tijdens deze dag nieuwe kennis opdoen op het gebied van woningbouw en met name New Towns.

Informatie & Aanmelding

  • Klik hier om je aan te melden.

  • Klik hier voor meer informatie over het programma.

  • Klik hier voor meer informatie over de deelsessies.

  • Klik hier voor meer informatie over de sprekers van het panel.

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.