De rol van raadsleden in de warmtetransitie - Gouda

22 november 2019

Alle Nederlandse gemeenten zetten de komende jaren de warmtetransitie in gang. Hierin ligt een belangrijke taak voor de gemeenteraad om besluiten te nemen en kaders te stellen. Uit eerdere trajecten van Platform31 en haar partners blijkt dat raadsleden hier nog mee worstelen. Zij willen weten welke rol zij kunnen pakken in deze transitie. Platform31 gaat dit najaar met raadsleden en griffiers op zoektocht. Bent u erbij?

Met een groep van 15 tot 20 raadsleden en griffiers uit heel Nederland delen we kennis en ideeën met elkaar over de transitie naar aardgasvrije wijken. Onderwerpen als rolverdeling, burgerparticipatie, communicatie en democratische besluitvorming passeren hierbij de revue. Ook brengen wij u op de hoogte van inzichten over het besluitvormingsproces en betrokkenheid van bewoners uit recente projecten van Platform31. In de bijeenkomst halen we op tegen welke knelpunten uw gemeenteraad aanloopt in deze transitie, welke vragen dat oproept en aan welke kennis behoefte is. Ook verkennen we op welke manier u hier graag meer over zou willen leren. Op basis van de inzichten uit deze bijeenkomst ontwikkelt Platform31 in 2020 gerichte kennissessies en materialen om raadsleden en griffiers te ondersteunen.

Voor wie?

De bijeenkomsten zijn exclusief voor raadsleden en griffiers die al actief bezig zijn met de warmtetransitie. U weet op hoofdlijnen waar de transitie over gaat en kunt hierop reflecteren. Wij streven per bijeenkomst naar een diverse mix van 15 tot 20 raadsleden en griffiers. Dit kan ertoe leiden dat we een selectie moeten maken.

Bent u raadslid of griffier in een gemeente die al actief bezig is met de warmtetransitie, wilt u ervaringen uitwisselen met collega’s uit andere gemeenten en meer kennis opdoen over de transitie? Meld u dan snel aan!

We organiseren deze bijeenkomst in samenwerking met het Kennis en Leerprogramma Programma Aardgasvrije Wijken (van o.a. het ministerie van BZK en de VNG) en de Vereniging van Griffiers.

Praktische informatie

  • Wanneer: vrijdag 22 november 2019
  • Tijd: 13:30 uur - 17:00 uur
  • Locatie: Gemeentehuis Gouda
  • Prijs: deelname is kosteloos

Aanmelden

Via dit aanmeldformulier.

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.