De rol van raadsleden in de warmtetransitie - Online

12 juni 2020

Alle Nederlandse gemeenten zetten de komende jaren de warmtetransitie (de overgang naar aardgasvrije wijken) in gang. Eind 2021 moeten alle gemeenten een Transitievisie Warmte hebben vastgesteld. In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. Er staat dus flink wat te gebeuren. Er ligt een belangrijke taak voor de gemeenteraad om bijvoorbeeld kaders te stellen. Om dit goed te kunnen doen moeten raadsleden echter wel goed zicht hebben op hun rol.

Drie bijeenkomten

Kennis- en netwerkorganisatie Platform 31 organiseert in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Leerprogramma Programma Aardgasvrije Wijken, de Vereniging van Griffiers en Democratie in Actie, drie interactieve, online bijeenkomsten. De drie thema's van deze bijeenkomsten zijn: informatie, participatie en besluitvorming

De eerste bijeenkomst gaat over informatie: need to know & in gesprek. In de eerste bijeenkomst staat de rol van informatie in de warmtetranisite centraal. Hoe leg je vanuit je volksvertegenwoordigende rol aan je bewoners 'het verhaal van de warmetransitie' uit? Deze bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 12 juni vanaf 13:00 tot 15:00 uur.

Praktische informatie en aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan hier. Deelname is kosteloos. Voorafgaand aan de bijeenkomsten krijgen deelnemers informatie toegestuurd om zich te kunnen voorbereiden op de bijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt online plaats.

De tweede bijeenkomst gaat over participatie en vindt plaats op zaterdag 20 juni van 10:00 tot 12:00 uur. De derde en laatste bijeenkomst gaat over het thema besluitvorming en vindt plaats op woensdag 23 september van 13:00 tot 15:00 uur. Het wordt geadviseerd om aan alledrie de bijeenkomsten mee te doen, maar het is ook mogelijk om aan de losse bijeenkomsten mee te doen. 

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.