De rol van raadsleden in de warmtetransitie - Online

20 juni 2020

Alle Nederlandse gemeenten zetten de komende jaren de warmtetransitie (de overgang naar aardgasvrije wijken) in gang. Eind 2021 moeten alle gemeenten een Transitievisie Warmte hebben vastgesteld. In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. Er staat dus flink wat te gebeuren. Er ligt een belangrijke taak voor de gemeenteraad om bijvoorbeeld kaders te stellen. Om dit goed te kunnen doen moeten raadsleden echter wel goed zicht hebben op hun rol.

Drie bijeenkomten

Kennis- en netwerkorganisatie Platform 31 organiseert in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Leerprogramma Programma Aardgasvrije Wijken, de Vereniging van Griffiers en Democratie in Actie, drie interactieve, online bijeenkomsten. De drie thema's van deze bijeenkomsten zijn: informatie, participatie en besluitvorming

Deze tweede bijeenkomst gaat over het thema Participatie. Tijdens deze bijeenkomst gaan raadsleden aan de slag met methoden om de betrokkenheid van inwoners te organiseren en om te kijken welke rol je als raadslid in dit proces kan spelen. De bijeenkomst vindt zaterdag 20 juni plaats van 10:00 tot 12:00 uur. 

Praktische informatie en aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan hier. Deelname is kosteloos. Voorafgaand aan de bijeenkomsten krijgen deelnemers informatie toegestuurd om zich te kunnen voorbereiden op de bijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt online plaats.

Dit is de tweede bijeenkomst uit deze reeks. Informatie over de eerste bijeenkomst uit de reeks vindt u hier en informatie over de derde en laatste bijeenkomst vind u hier. Het wordt geadviseerd om aan alledrie de bijeenkomsten mee te doen, maar het is ook mogelijk om aan de losse bijeenkomsten mee te doen. 

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.