De rol van raadsleden in de warmtetransitie - Online

23 september 2020

Alle Nederlandse gemeenten zetten de komende jaren de warmtetransitie (de overgang naar aardgasvrije wijken) in gang. Eind 2021 moeten alle gemeenten een Transitievisie Warmte hebben vastgesteld. In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. Er staat dus flink wat te gebeuren. Er ligt een belangrijke taak voor de gemeenteraad om bijvoorbeeld kaders te stellen. Om dit goed te kunnen doen moeten raadsleden echter wel goed zicht hebben op hun rol.

Drie bijeenkomsten

Kennis- en netwerkorganisatie Platform 31 organiseert daarom in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Leerprogramma Programma Aardgasvrije Wijken, de Vereniging van Griffiers en Democratie in Actie, drie interactieve, online bijeenkomsten. De drie thema's van deze bijeenkomsten zijn: informatie, participatie en besluitvorming.

De derde en laatste bijeenkomst gaat over besluitvorming. Tijdens deze bijeenkomst gaat het over welke besluiten er genomen moeten worden en wat de rol van de raad hierbij is. Hoe kan de raad hier bijvoorbeeld een proactieve rol in aannemen? Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 23 september van 13:00 tot 15:00 uur. 

Praktische informatie en aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan hier. Deelname is kosteloos. Voorafgaand aan de bijeenkomsten krijgen deelnemers informatie toegestuurd om zich te kunnen voorbereiden op de bijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt online plaats.

Dit is de derde en laatste bijeenkomst uit deze reeks. Informatie over de eerste bijeenkomst uit de reeks vindt u hier en informatie over de tweede bijeenkomst vind u hier. Het wordt geadviseerd om aan alledrie de bijeenkomsten mee te doen, maar het is ook mogelijk om aan de losse bijeenkomsten mee te doen. 

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.