Digitaal vergaderen en digitaal besluitvormen - Webinar

10 april 2020

Het kabinet heeft op 27 maart ingestemd met het wetsvoorstel de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming. Na advies van de Raad van State heeft de Tweede Kamer op 1 april met deze wet ingestemd. De wet is nu aangeboden aan de Eerste Kamer, die de wet deze week (week 15) zal behandelen. Deze Spoedwet, zal de juridische mogelijkheden voor digitale besluitvorming verruimen.

Op vrijdag 3 april vond een eerste webinar plaats over digitaal vergaderen en digitale besluitvorming. In dit webinar met de titel ‘de lokale democratie en het Coronavirus’ lag het accent op de techniek. Op vrijdag 10 april om 11 uur organiseert het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie een tweede webinar over dit onderwerp. Het is weliswaar Goede Vrijdag, maar gelet op actualiteit van dit onderwerp is er toch gekozen om het webinar op deze dag te laten plaatsvinden. In dit tweede webinar gaan experts van het ministerie van BZK en van de VNG in op de juridische aspecten van de Spoedwet en de mogelijkheden die deze voor raden, staten en waterschappen biedt. Daarnaast delen we ervaringen van gemeenten die al digitaal vergaderd hebben: wat bekent dat voor de vergaderafspraken en het reglement van orde? Petra Paulides, adviseur van Democratie in Actie treedt weer op als host.

U kunt zich via deze link aanmelden.

Vragen kunnen vooraf worden gesteld bij de aanmelding, zodat deze mee kunnen worden genomen in het webinar. Vragen kunnen ook tijdens het webinar worden gesteld.

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.