Divers en Inclusief lokaal bestuur (Almere)

13 december 2023

Is de politiek er voor iedereen? Over de politieke integratie van Nederlanders met een migratieachtergrond en processen van in- en uitsluiting

Ongeveer 18 procent van het Nederlandse electoraat heeft een migratieachtergrond, wat wil zeggen dat zij of één van hun ouders niet in Nederland geboren zijn. Dat zijn twee en een half miljoen kiesgerechtigden. Dit aandeel is de afgelopen decennia sterk gegroeid. Hoe staat het met de politieke ‘integratie’ van deze groep kiezers? De representatieve democratie functioneert immers optimaal als alle Nederlanders kunnen participeren, gehoord en vertegenwoordigd worden en dit ook zo ervaren.

Politiek actieve geïnteresseerde burgers vormen echter zelden een dwarsdoorsnede van de bevolking en de invloed die bepaalde groepen in onze democratie uitoefenen is ongelijk verdeeld. De ongelijkheid in participatie, vertegenwoordiging en invloed is niet willekeurig, maar is in het voordeel van burgers die meer kansen en kapitaal hebben. Processen van in- en uitsluiting spelen hierbij een belangrijke rol. Deze kennis bijeenkomst zal op basis van recente onderzoeken een overzicht geven van de politieke integratie van Nederlanders met een migratieachtergrond; politieke houdingen en opvattingen (ervaren politieke vertegenwoordiging en vertrouwen), participatie en kiesgedrag, in- en doorstroom politieke functies. Wat zijn de verschillen tussen uiteenlopende bevolkingsgroepen en generaties? Wat is hierbij de relatie met in-en uitsluitingsprocessen binnen en buiten de politiek?

Je bent vanaf 8:45 welkom bij de kunstlinie. Om 9:15 beginnen we de dag met een plenair programma. Na de lunch gaan we uiteen in verschillende workshops en we sluiten de bijeenkomst af om 14:00. Onderstaand alvast een aantal onderdelen van het programma.

  • Update vanuit Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het beleid Divers en Inclusief decentraal bestuur.
  • Presentatie onderzoek ‘politieke integratie van Nederlanders met migratieachtergrond’ door Floris Vermeulen (UvA) en Jaco Dagevos (SCP)
  • Panelgesprek over ‘diversiteit en inclusie: politici met een migratieachtergrond’ met onder andere Ian van der Kooye (Kleur de Kamer)
  • Presentatie Nederlandse Vereniging van Raadsleden over hun inzet rondom diversiteit en inclusie in de raad.

Verdere informatie over de workshops en het volledige programma ontvang je uiterlijk een week voor de bijeenkomt.

Meer informatie

Cemil Yilmaz, je kunt hem nog kennen van vorig jaar, is de dagvoorzitter.

Aanmelden en vragen over de inhoud of praktische zaken van de bijeenkomst? Dan kan je contact opnemen met Susan van Renssen: susan.renssen@minbzk.nl, tel: 06-27268771.

Voor de lunch horen we het graag als er dieetwensen of allergieën zijn. De lunch is vegetarisch. Eventuele allergieën en/of dieetwensen kun je voor 4 december doorgeven via de mail: susan.renssen@minbzk.nl

Locatie: De Kunstlinie, Esplanade 10, 1315 TA Almere

Verder informatie rondom routes en parkeren is te vinden op de website van de Kunstlinie: Praktische info - Kunstlinie

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.