Expertsessie vergadermodellen (Stichtse Vecht)

8 maart 2024

Ondanks het feit dat driekwart van de raadsleden aangeeft wel min of meer tevreden te zijn met het vergadermodel waarmee ze werken, geeft 40 procent van de raadsleden aan over te willen stappen naar een ander vergadermodel.

Het model zonder commissies kent de meeste raadsleden die aangeven ontevreden te zijn. Daar tegenover staat dat veel raadsleden die werken met het model mét commissies vaak aangeven wél tevreden te zijn.

Over deze en andere uitkomsten van een onderzoek onder raadsleden over vergadermodellen wil de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden tijdens een aantal bijeenkomsten het gesprek voeren. Het doel is om de uitkomsten te toetsen en met elkaar te bespreken wat nodig is om tot betere vergadermodellen voor gemeenteraden te komen.

De bijeenkomst is uitsluitend voor vicevoorzitters van de raad, leden van het presidium en griffiers (maximaal 10 deelnemers).

Twee expertsessies in Apeldoorn op 9 februari 2024 en in de gemeente Stichtse Vecht op 8 maart 2024.

Programma: 

14:00 - 14:15 Welkom en introductie
14:15 - 14:30 Overzicht van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek Raadsvergadermodellen door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
14:30 - 15:30 Discussieronde met de volgende vragen:

- Hoe beoordeelt u de effectiviteit en efficiëntie van het huidige vergadermodel in uw gemeenteraad?
- Welke veranderingen of innovaties zou u willen zien in uw huidige vergadermodel?
- Herkent u zich in de voor- en nadelen van de verschillende vergadermodellen zoals die door raadsleden in het onderzoek zijn benoemd?
- Hoe vindt u een balans tussen het efficiënt doorlopen van agendapunten en het waarborgen van voldoende ruimte voor debat en burgerparticipatie?
-  Wat is het belang van vergadermodellen om de raad sterk en krachtig in positie te zetten in de lokale samenleving?

15:30 - 15:40 Korte pauze
15:40 - 16:10 Werksessie: deelnemers werken in kleine groepen aan concrete aanbevelingen en presenteren die aanbevelingen.
16.10 - 16:30 Uitkomsten werksessies
16:30 - 17:00 Afsluiting en borrel

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.