Financiële sturing op regionale samenwerking

5 maart 2021

Hoe kan je meer en beter sturen op de uitgaven voor regionale samenwerking? In het webinar van 5 maart focussen we op de sturing (kaderstellend en controlerend) van raadsleden en gemeenteraden op regionale samenwerkingsverbanden, en gaan we daarover in gesprek met verschillende experts en raadsleden. Nadere informatie over het programma volgt.

Deelname aan de sessie is geheel kosteloos. Aanmelden kan via onderstaand formulier. Bij eventuele vragen kun je contact opnemen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden via info@raadsleden.nl.

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.