Geerten Boogaard over het gezag van de raad

28 juni 2021

Waarom moeten we ophouden met de kaderstellende rol van de raad?
Geerten Boogaard, hoogleraar Decentrale Overheden aan de Thorbecke Leerstoel aan de Universiteit Leiden, spreekt tijdens zijn bijdrage in de serie lezingen 'Gezag van de raad' over het belang van de volksvertegenwoordigende rol van de raad. Ook zet hij uiteen dat het een misvatting is dat er onderwerpen zijn die voor het college zijn, want de raad gaat over alles.

De online bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 28 juni van 19.30 tot 21.00 uur. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan hieronder. 

Serie lezingen

Macht en tegenmacht zijn belangrijke thema’s in de landelijke democratie. Hoe is het gesteld met macht en tegenmacht in de lokale democratie? En hoe staat de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan in de lokale democratie er voor? Over dit thema houden we in mei en juni een 15-tal online bijeenkomsten met wetenschappers, praktijkdeskundigen en experts om na te denken, te prikkelen en te reflecteren over het gezag van de gemeenteraad.

De bijeenkomsten in mei en juni over het thema gezag van de raad worden georganiseerd in het kader van het project Democratie in Actie door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en de Vereniging van Griffiers. Lees hier meer over de serie lezingen over Gezag van de Raad

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.