Gemeenten en de strijd tegen discriminatie

30 maart 2023

Discriminatie is de afgelopen jaren een steeds zichtbaarder thema geworden in onze samenleving. Omdat discriminatie zich manifesteert in de directe omgeving van mensen, spelen gemeenten een belangrijke rol in de aanpak ervan. Hoe zet uw gemeenten zich in tegen discriminatie?

Op 30 maart 2023 organiseert het Platform Gemeenten en Mensenrechten een themabijeenkomst over gemeenten en de strijd tegen discriminatie. Tijdens deze bijeenkomst wordt aan lokale bestuurders, ambtenaren en politici de mogelijkheid gegeven om vanuit verschillende perspectieven van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen. Daartoe gaan verschillende gastsprekers met u en met elkaar in gesprek. Bovendien worden verschillende workshops gehouden, waarbij aansluiting wordt gezocht met de praktijk. Hoe dienen gemeenten vorm te geven aan lokaal antidiscriminatiebeleid? Hoe kunnen gemeenten discriminatie signaleren, voorkomen en bestrijden? Wat te doen tegen ingeslepen mechanismen, denkwijzen, werkwijzen en handelingspatronen die kunnen leiden tot discriminerend beleid, of de uitvoering daarvan?

Tijdens deze bijeenkomst zullen o.a. de volgende sprekers een bijdrage leveren:

 • Rabin Baldewsingh, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme.
 • Arjan Breukelman, beleidsmedewerker maatschappelijk domein gemeente Hardenberg.
 • Hanneke Felten, senior onderzoeker en projectleider op de aanpak van discriminatie bij Movisie en bij Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS). Tevens buitenpromovendi aan de Universiteit Utrecht en Vrije Universiteit van Amsterdam op het terrein van effectief discriminatie verminderen.

Zij zullen, na een korte inleiding, met u en met elkaar in gesprek gaan over het onderwerp. Vervolgens wordt in drietal rondes een aantal workshops aangeboden. Ook kunt u deelnemen aan de netwerklunch en in gesprek gaan met verschillende organisaties op de informatiemarkt.

Wij stellen uw deelname aan de bijeenkomst zeer op prijs. Mocht u zich nog niet (kosteloos) hebben aangemeld, dan nodigen wij u hier graag toe uit. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar: platformgemeentenenmensenrechten@minbzk.nl. Let op: het aantal plaatsen is beperkt.

Datum: 30 maart 2023
Tijd : 10:00 - 16:30 uur
Locatie: Koninklijke Jaarbeurs, Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht
Aanmelden: Stuur een e-mail naar platformgemeentenenmensenrechten@minbzk.nl

Programma

09:30 Inloop met informatiemarkt

10:00 Start bijeenkomst en welkomstwoord door dagvoorzitter

10:10 Landelijk beeld discriminatie

10:30 Inleidingen door en in gesprek met o.a. Rabin Baldewsingh, Arjan Breukelman en Hanneke Felten

11:30 Pauze met informatiemarkt

12:00 Start workshopronde 1 over het discriminatieverbod

Hier zullen verschillende workshops worden aangeboden, waaronder:

 • Lokaal antidiscriminatiebeleid, hoe doe je dat?
  Tijdens deze workshop wordt ingegaan op hoe anti-discriminatie beleid kan worden vormgeven. Wie kun je betrekken en wat zijn goede voorbeelden uit de praktijk? René Broekroelofs en Koen Kros zullen deze workshop verzorgen. Zij zijn beiden onderzoekers bij Movisie en bij Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS). Beiden zijn zij betrokken bij verschillende projecten rondom de aanpak van discriminatie, en hebben bijvoorbeeld meegewerkt aan de monitor lokaal anti-discriminatiebeleid en de handreiking geen ruimte voor discriminatie.
   
 • Vooroordelen Voorbij
  We hebben allemaal stereotypen en vooroordelen. Soms werken deze door in ons handelen. Als mensen onder elkaar, maar ook in onze werkzaamheden als ambtenaar. Dit kan leiden tot discriminatie: in regels en werkprocessen, in de beslissingen die we nemen, en in ons contact met burgers - vaak onbewust en onbedoeld. En de wet verbiedt discriminatie. Tijdens deze workshop vergroten Frauke de Kort en Lucho Rubio van het College voor de Rechten van de Mens de kennis en het bewustzijn over stereotypen en vooroordelen en hoe deze tot discriminatie kunnen leiden. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan de rol van de ambtenaar in het voorkomen en bestrijden hiervan.

13:00 Netwerklunch

14:00 Start workshopronde 2 over het discriminatieverbod

 • Hier worden dezelfde workshops aangeboden als in workshop ronde 1.

15:00 Start workshopronde 3 over het discriminatieverbod

 • Hier worden dezelfde workshops aangeboden als in workshop ronde 1.

16:00 Plenaire terugkoppeling en afsluiting

16:30 Einde bijeenkomst met informatiemarkt

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.