Gemeenten in het digitale tijdperk (Den Haag)

29 juni 2023

De samenleving digitaliseert en de digitale ontwikkelingen staan niet stil. Dat heeft invloed op de gemeentelijke praktijk. Gemeenten grijpen digitale technologie aan als middel om te komen tot oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Tegelijkertijd brengt digitalisering zelf ook nieuwe vraagstukken met zich mee voor gemeenten. Is het voldoende inzichtelijk hoe die technologie werkt? Kunnen we dat uitleggen aan bewoners? Is het uitvoerbaar? En sluiten we goed aan bij inwoners in een digitale samenleving en vice versa? Wat betekent dit voor de gemeentelijke organisatie? Waar en hoe raakt digitalisering uw praktijk?

Op 29 juni 2023 organiseert het Platform Gemeenten en Mensenrechten weer een themabijeenkomst. Deze bijeenkomst gaat over digitalisering, met bijzondere aandacht voor de mensenrechtelijke aspecten daarvan. Tijdens deze bijeenkomst wordt aan lokale bestuurders, ambtenaren en politici de mogelijkheid gegeven om vanuit verschillende perspectieven van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen. Daartoe gaan verschillende gastsprekers met u en met elkaar in gesprek. Bovendien worden verschillende workshops georganiseerd, waarbij aansluiting wordt gezocht met de praktijk. Onderaan deze mail vindt u het conceptprogramma. 

Programma 

 • 13:00 Inloop
 • 13:30 Start bijeenkomst en welkomstwoord door dagvoorzitter Eva de Valk
 • 13:45 Inhoudelijke inleiding (en) over de mensenrechtelijke dimensie
 • 14:00 Start workshopronde 1
  Hier zullen verschillende workshops worden aangeboden.
 • 14:45 Pauze
 • 15:00 Start workshopronde 2 over digitalisering
  Hier worden dezelfde workshops aangeboden als in workshopronde 1
 • 15:45 Start workshopronde 3 over digitalisering
  Hier worden dezelfde workshops aangeboden als in workshopronde 1
 • 16:30 Plenaire sessie: lokaal bestuur in een digitaliserende samenleving
  Het lokaal bestuur in gesprek met dr. Willem Bantema over het gelijknamige essay
  Moderator: Eva de Valk
 • 17:15 Netwerkborrel
 • 18:00 Afsluiting bijeenkomst

Meer informatie en aanmelden

De bijeenkomst wordt geoganiseerd door het Platform Gemeenten en Mensenrechten. Deelname is kosteloos. 
Datum: 29 juni 2023
Tijd: 13:30u tot 17:15u, met aansluitend een netwerkborrel tot 18:00u
Locatie: Ministerie van BZK, Turfmarkt 147, 2511 DP te Den Haag
Aanmelden: Stuur een e-mail naar platformgemeentenenmensenrechten@minbzk.nl

Over het Platform

Het Platform Gemeenten en Mensenrechten is opgericht als een belangrijk actiepunt uit het Nationaal Actieplan Mensenrechten 2020. Het Platform wordt gevormd door een website en organiseert themabijeenkomsten. Op de website wisselen gemeenten ideeën uit over strategieën en plannen. Zo hoeven ze het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden. Dit is dus hét platform als u op zoek bent naar informatie over mensenrechten en mensenrechtenbeleid op lokaal niveau, of als u uw kennis wilt delen met andere gemeenten over dit onderwerp.

Wilt u kosteloos lid worden van de website? Mail naar: platformgemeentenenmensenrechten@minbzk.nl 

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.