Gesprek burgercommissieleden

24 november 2021

Wanneer: woensdag 24 november
Waar: Online via Zoom

Het gesprek met burgerleden, commissieleden, steunfractieleden of een van de andere 36 vormen van benamingen voor burgerleden wordt georganiseerd om in kaart te brengen welke aspecten van het werk wel en niet worden gewaardeerd. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden wil dit gebruiken voor een handreiking om in de komende raadsperiode de positie van burgerleden te versterken, en daarover het gesprek te voeren met gemeente(raden) maar ook te lobbyen voor een betere rechtspositie bij ministerie en parlement. 

Agenda

19:30 Opening en voorstelrondje
19:40 Introductie onderwerp door gespreksleider
19:45 Gesprek aan de hand van verdiepende vragen
20:50 WVTTK + vervolg
21:00 Sluiting

De gesprekken worden in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden uitgevoerd door juridisch journalist Michel Knapen.

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.