Gezond leven en oud worden

14 september 2022

Het sociaal domein staat voor vele uitdagingen, u als raadslid of wethouder kunt daarop sturen. Hoe en op welke concrete thema’s? Daarover gaat het een week lang in een reeks van inspirerende webinars georganiseerd door de VNG, de Nederlandse Vereniging van Raadsleden en de Wethoudersvereniging. Elke dag staat er een ander hoofdthema centraal. Met aandacht voor actualiteiten en lange-termijnopgaven. Met deskundige sprekers, verrassende video’s, interessante vraaggesprekken en overzichtelijke kennisinfo. Een must voor elke wethouder en raadslid die de komende collegeperiode gaat voor een goed functionerend sociaal domein!

 • Gezond leven en oud worden
  • Hoe geeft u lokaal invulling aan de opdracht om de gezondheid van uw inwoners te versterken?
  • Hoe versterkt u de lokale aanpak in regionale afstemming met zorgverzekeraars en GGD?
  • Wat is nodig om ondersteuning en zorg te organiseren voor ouder wordende inwoners?
  • Hoe werk je daarin lokaal samen met zorgpartners?
  • Welke bestuurlijke afspraken maken rijk en gemeenten hierover, nu en naar de toekomst?

Met Otwin van Dijk, burgemeester Oude IJsselstreek; Eugene van Mierlo, wethouder Almelo en betrokken bij de Twentse Koers; Sven de Langen, bestuurder PZC Dordrecht en voormalig wethouder Zorg, Volksgezondheid, Ouderen en Sport in Rotterdam

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.