Global Goals Gemeenten Meet-up - Utrecht

12 maart 2020

Een evenement van VNG International, ook te bezoeken voor gemeenteraadsleden.

Op 12 maart vindt in Utrecht de allereerste Global Goals Gemeenten meet-up plaats: met informatie en inspiratie voor alle gemeenten die zich richten op de brede duurzaamheidsagenda (sociaal, fysiek, economisch). Met een mix van plenaire sessies en workshops, en ter afsluiting een netwerkborrel.

Programma

 • 09.00 - 10.00    Inloop
 • 10.00 - 11.00    Plenaire opening door Jan van Zanen, voorzitter van de VNG. Aansluitend panelgesprek: hoe staan we ervoor? Over de Global Goals en gemeenten in Nederland, Vlaanderen en Duitsland. Met inbreng van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Deutscher Städtetag
 • 11.00 - 12.30    Eerste ronde workshops (zie hieronder)
 • 12.30 - 13.30    Vegetarische lunch
 • 13.30 - 14.00    Presentatie en uitwisseling met Sandra Pellegrom, Nationaal Coördinator Implementatie Global Goals 
 • 14.00 - 15.30    Tweede ronde workshops (zie hieronder)
 • 15.30 - 16.00    Koffie & thee
 • 16.00 - 17.00    Plenaire afsluitende sessie
 • 17.00 - 18.00    Netwerk borrel

Workshops

U kunt zich inschrijven voor zeven verschillende workshops, met de volgende onderwerpen: bedrijfsleven, sociaal domein, omgevingsvisie, indicatoren, aanpakmogelijkheden, internationale samenwerking en hoe de samenleving erbij te betrekken.

Met bijdragen van onder andere Jan van Zanen, Wobine Buijs, Sandra Pellegrom, Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, Deutscher Städtetag, SDG Nederland en de gemeenten Amsterdam, Deventer, Dongen, Goirle, Oldenzaal, Oss, Renswoude, Smallingerland, Súdwest Fryslân en Utrecht.

Zie hieronder voor meer details:

Sessie 1) Samen met het bedrijfsleven werken aan de Global Goals

Inzicht in verschillende mogelijkheden waarop gemeenten samen met het (lokale) bedrijfsleven kunnen werken aan de Global Goals, en op welke manieren u dit vanuit de gemeente kunt stimuleren en faciliteren. Veel ondernemers zijn, al dan niet in samenwerking met gemeenten, actief bezig met de Global Goals of willen hier in de nabije toekomst graag mee aan de slag gaan. In deze sessie worden verschillende praktijkvoorbeelden van Nederlandse gemeenten besproken.  

Sessie 2) Global Goals in het sociaal domein 

Wat u aan de Global Goals kunt hebben binnen het gemeentelijk werk in het sociaal domein. Gemeenten vervullen enorme inspanningen rondom werk, participatie, zelfredzaamheid, zorg en jeugd, alsmede leerplichthandhaving, voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, passend onderwijs, bijstand, schuldhulpverlening en (jeugd)gezondheidszorg. Complexe zaken, die ook nog eens verband houden met het fysiek en economisch domein. Hoe kunnen de Global Goals u helpen om het overzicht te houden? Hoe kunnen de Global Goals u helpen om de samenwerking met de andere domeinen te verbeteren? En hoe helpen de Goals bij het behalen van uw doelen én die van de 2030 agenda? Collega’s uit Global Goals gemeenten en van de VNG nemen u hierin mee.  

Sessie 3) Sessie Global Goals en de Omgevingsvisie 

Inzichten uit de praktijk hoe u de gemeentelijke omgevingsvisie, één van de verplichtingen uit de Omgevingswet, integraal kunt opstellen door de Global Goals te gebruiken als afwegingskader. In 2019 heeft VNG samen met vier gemeenten een praktijkproef uitgevoerd waarin is onderzocht hoe de Global Goals kunnen worden gebruikt bij het opstellen van de omgevingsvisie. De Global Goals kunnen helpen bij het uitwerken van een coherente, afgewogen visie op de ruimtelijke omgeving, vanuit de brede duurzaamheidsbenadering. In deze sessie laten we zien hoe dat werkt. Met een toelichting op de handreiking die het resultaat is van de praktijkproef, en met de ervaringen van gemeenten die eraan hebben meegewerkt.

Sessie 4) Hoe begin ik als Global Goals Gemeente? 

Welke stappen een gemeente kan zetten om een echte ‘Gemeente4GlobalGoals-gemeente’ te worden. Weet u niet waar te beginnen, of wat zoal de mogelijkheden zijn? U bent niet de enige. We nemen u daarom mee door een soort wegwijzer: wat kan de gemeente zelf doen, en wat laat u aan anderen? Welke stappen eerst en welke later? Welke meerwaarde zit er aan welke stappen? En hoe krijg ik sceptische collega’s mee? Ervaren collega’s laten zien wat ze inmiddels bereikt hebben. 

Sessie 5) Lokaal meten van voortgang op de Global Goals  

Inzicht hoe u als gemeente grip kunt krijgen op het eigen presteren op de verschillende Global Goals. De VNG is samen met verschillende gemeenten en het CBS bezig een voor Nederlandse gemeenten relevante indicatoren set te ontwikkelen. Hiermee kan de stand van zaken van de implementatie van de Global Goals op gemeentelijk niveau inzichtelijk worden gemaakt. Dat geeft handvatten voor afwegingen van prioriteiten, maar ook voor de communicatie over het gemeentelijk beleid. Sommige gemeenten koppelen het aan de gemeentelijke begroting. In deze sessie maakt u kennis met de datatool/indicatorenset en voorbeelden van hoe ermee gewerkt kan worden. 

Sessie 6) Internationale samenwerking in teken van de Global Goals

Hoe u als gemeenten ook internationaal impact kan maken en kan samenwerken in het buitenland. Dit kan op uiteenlopende manieren, alle met hun eigen toegevoegde waarde, maar ook hun eigen voorwaarden en beperkingen. Ontdek welke manier het meest toepasbaar en geschikt voor uw gemeente zou zijn. Na afloop weet u bij wie u moet zijn en bij welke gemeenten u kunt aankloppen voor praktijkvoorbeelden en meer informatie.  

Sessie 7) Samenleving betrekken bij de Global Goals 

Inzicht in hoe u de samenleving kunt betrekken bij de Global Goals, en hoe u hier samen met de gemeenschap mee aan de slag kunt gaan. De Global Goals zijn een herkenbare en aansprekende agenda voor iedereen. Niet alleen de gemeente, maar óók de samenleving kan zich inzetten om de doelen te behalen. Van individuele acties, scholen en jongerengroepen, milieu-organisaties, tot lokale duurzaamheidsplatforms Ervaringsdeskundigen nemen u mee. 

Nog geen Global Goals gemeente?

Ook gemeenten die nog niet zijn aangesloten bij de Gemeenten4GlobalGoals campagne maar wel interesse hebben, zijn van harte welkom. De meet-up vormt de kans om met collega’s in gesprek te gaan over hoe zij aan de slag zijn gegaan met de Global Goals als kapstok voor de brede duurzaamheidsagenda.

Locatie en tijd

 • Social Impact Factory, Vredenburg 40, 3511 BD Utrecht
 • van 9.00 tot 18.00 uur

Kosten

Geen

Aanmelden

Aanmeldformulier

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.