Grip op grote projecten

12 maart 2021

Raadsleden hebben als lid van het hoogste bestuursorgaan vaak de verantwoordelijkheid voor grote, complexe en ingrijpende projecten. Als raadslid is het vaak lastig om grip, controle en sturing op deze grote projecten te kunnen uitvoeren. Voor raadsleden uit grote gemeenten gaat het vaak dan ook nog om langjarige en soms steeds duurder wordende projecten, die regelmatig meer dan een raadsperiode omvatten. 

Dit webinar op vrijdag 12 maart is van 15.00 tot 16.00 uur en is onderdeel van een reeks regionale bijeenkomsten waarin de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden met experts en raadsleden in gesprek gaat. Het doel van de serie bijeenkomsten is om de ervaringen van raadsleden te delen en bespreken, zodat andere raadsleden daarvan in deze raadsperiode en daarna kunnen leren. 

Deelname aan de sessie is geheel kosteloos. Aanmelden kan via onderstaande formulier. Bij eventuele vragen kun je contact opnemen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden via info@raadsleden.nl.

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.