Het waarderen en certificeren van raadswerk - Den Haag

16 december 2019

Het project Het waarderen en certificeren van raadswerk geeft een aanzet om tot een heldere en neutrale vastlegging van opgedane kwaliteiten van raadsleden te komen. Veel werkgevers hebben namelijk een beperkt beeld van wat een raadslid doet en soms telt mee dat werkgevers terughoudend zijn om iemand aan te nemen met een sterk uitgesproken politiek profiel. Meer info.

Op maandag 16 december is de afsluitende bijeenkomst waarop de resultaten worden gepresenteerd en worden bediscussieerd. 

  • Locatie: Kantoor Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Den Haag, Nassaulaan 12
  • Tijd: 14.00-16.00 uur
  • Aantal plaatsen: maximaal 30 raadsleden, vertegenwoordigers van belangenverenigingen, de politieke partijbesturen, het ministerie van BZK en andere geïnteresseerden
  • Kosten: Gratis.
  • Aanmelden: via onderstaand formulier.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Ellie Potiek (Ellie.Potiek@raadsleden.nl) of Bart de Roo (Bart.deRoo@raadsleden.nl)

Inschrijven

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.