Informatievoorziening en geheimhouding

- uur

Wil je als raadslid na de raadsverkiezingen een goede start maken, dan mag je deze sessie over informatievoorziening en geheimhouding niet missen! Heinrich Winter zal uitleggen hoe je als raadslid aan informatie kan komen en vervolgens zal hij ingaan op de regels over geheimhouding. Want hoe zijn die regels op jou als raadslid precies van toepassing is. Hij legt uit hoe relevant geheimhouding is, omdat het ook voor raadsleden een strafbaar feit is om deze regels te overtreden. Heinrich zal ook een link leggen met de Wet Open Overheid (Woo) die sinds 1 mei van kracht is en een aantal veranderingen teweeg heeft gebracht.

Programma

10.00 uur - Opening door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
10.05 uur - Start bijeenkomst Heinrich Winter
10.45 uur - Pauze
10.55 uur - Vervolg bijeenkomst 
11.30 uur - Afsluiting bijeenkomst

Praktische informatie

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd vanuit de eigen middelen van onze vereniging. Wij bieden u deze bijeenkomst kosteloos aan. Wij verzoeken u vriendelijk ons tijdig te laten weten wanneer u verhinderd bent.

Heinrich Winter

Heinrich Winter is parttime hoogleraar Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en directeur van bestuurskundig en juridisch onderzoeks- en adviesbureau Pro Facto. Hij voert onderzoek uit in opdracht van gemeentelijke rekenkamer(commissie)s en adviseert over lokale juridische vraagstukken. In 2021 was hij projectleider van een onderzoek naar de praktijk van de Wet openbaarheid van bestuur bij bijna honderd decentrale overheden. Eerder onderzocht hij de praktijk van geheimhouding bij gemeenten; over dat onderwerp adviseert hij ook.

Meer informatie

Zie ook onze academie over informatie verkrijgen en over geheimhouding.
Om gemeenteraden te ondersteunen heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden de belangrijkste stappen bij aanvang van een nieuwe raadsperiode op een rij gezet in negen raadstegels. 

Aanmelden

Inschrijven

Ben je lid van de vereniging? Log dan eerst in.
Niet-leden kunnen zich niet aanmelden op dit event.