Klaar voor 4 jaar - Burgerparticipatie

19 februari 2022

Als een gemeente de inwoners meer wil betrekken bij het maken van plannen is het zaak om als raadslid vooral goed te luisteren. Wij gaan tijdens deze bijeenkomst dan ook voornamelijk in op de vragen: "Wat vinden inwoners, waarom vinden inwoners ergens iets van en wat is de rol van raadsleden hierin?" De vrees om als raadslid tijdens een participatietraject aan de kant te staan is ongegrond. Als raadslid let je namelijk goed op of aan alle eisen van participatie is voldaan. Participatie blijft zo een zaak van de raad waar het college uitvoering aan geeft.  

Mogelijke valkuilen

Er zijn echter ook valkuilen voor raadsleden en de raad. In een burgerparticipatietraject is een valkuil dat je als raad volledig mee doet tijdens de discussie. Inwoners krijgen zo het idee dat ze onderdeel zijn van een politiek spel waar het niet gaat om hun inbreng maar om het eigen gelijk van raadsleden. De belangrijkste tip is daarom: dat je als raadslid er op let dat je de schakel bent tussende inwoners en het college, een positie die past bij de rol van de raad als volksvertegenwoordigend orgaan. 

Meer informatie

Raadsleden die willen reageren op nieuwe initiatieven voor burgerparticipatie kunnen daarover meepraten op het platform Raad in Beweging. Wil je weten wat Raad in Beweging inhoudt en wil je meepraten klik dan hier voor meer informatie. 

Aanmelden

Ben je geïnteresseerd in burgerparticipatie en wil je graag bij deze bijeenkomst zijn, om je zo optimaal voor te bereiden op de aankomende verkiezingen? Meld je hieronder dan snel aan!

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.