Klaar voor 4 Jaar - Hoe kan je als raadslid met positieve energie invulling geven aan raadswerk?

18 december 2021

Maarten de Winter, verzorgt deze deelsessie, geeft tips én gaat in op hoe je je positieve energie kan gebruiken om je raadslidmaatschap zo goed mogelijk in te vullen. 

De week van het kandidaat-raadslid sluiten we af met een inspirerende interactieve sessie over hoe je succesvol kunt zijn als raadslid. Kernvraag: hoe kun je jouw passie en positieve energie om van het raadslidmaatschap wat moois te maken het beste inzetten?

Aanmelden

Aanmelden voor deze online sessie kan door bijgaand formulier in te vullen:

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.