Congres van Migratie tot Participatie (Utrecht)

16 mei 2024

Tijdens het landelijk congres Van Migratie tot Participatie staan samenwerking en het delen van oplossingen centraal. Het thema van 2024 is: samen aan de slag met oplossingen die werken.

Met een groot aantal organisaties – variërend van gemeenten tot landelijke taakorganisaties – staan we  voor verschillende uitdagingen rond de opvang, terugkeer en participatie van asielzoekers en Oekraïense ontheemden. Ook staan we voor vele andere vraagstukken rondom bijvoorbeeld arbeidsmigratie, demografie en draagvlak.

Welke dilemma’s en kansen zijn er en hoe gaan we daar met elkaar nu en in de toekomst mee om? Dit congres biedt de gelegenheid aan medewerkers en bestuurders van onder andere gemeenten, ministeries en de brede migratieketen om met elkaar in gesprek te gaan. Met als doel om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en na te denken over kansen en (praktische) oplossingen binnen het complexe veld waarin we allemaal werken.

Bent u werkzaam als beleidsmedewerker bij een gemeente en werkt u aan de opvang, integratie en/of huisvesting van asielzoekers, Oekraïense ontheemden, statushouders en/of arbeidsmigranten? Of bent u medewerker van het COA, de IND, DT&V, KMAR of Politie en werkt u aan deze thema’s?  Dan is dit een kans om over domeinen en organisaties heen en voorbij de waan van de dag in gesprek te gaan over:

  • Hoe zorgen we voor draagvlak in de samenleving?
  • Hoe helpen we nieuwkomers bij hun integratie en ondersteunen we hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan?
  • Hoe combineren we taal en werk effectief en laten we werken en inburgeren hand in hand gaan?
  • Hoe kunnen we aan de slag gaan met (de financiering van) flexwonen?
  • Hoe geven we invulling aan onderwijs en zorg voor nieuwkomers?

Locatie en tijd

  • Donderdag 16 mei 2024
  • Beatrixgebouw, Utrecht

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.