Landelijke klankbordgroep werkgeverscommissies

25 januari 2023

De klankbordgroep bijeenkomsten worden gebruikt om de landelijke ontwikkelingen over de visie op de griffie te toetsen aan de kennis en ervaring van de lokale praktijk. In deze eerste bijeenkomst van de raadsperiode staat de ontwikkeling van een gezamenlijke agenda voor de klankbordgroep centraal.

Doelgroep
Leden van de werkgeverscommissie van de gemeenteraad

Programma
17:00 Inloop met broodje en soep
17:30 Opening en kennismaking
17:45 Agenda klankbordgroep 2022 - 2026 - hoe moet die eruit zien?
18:15 Uitvoering van 1 profiel voor de griffier
18:30 Pauze
18:40 Ideale omvang van de griffie
19:00 Specifieke onderwerpen, zoals de werkdruk op de griffie
19:20 Afsluiting en vervolg 

Locatie

De locatie is seats2meet CS
Moreelsepark 65, 3511EP, Utrecht
De locatie ligt op loopafstand van het Centraal Station

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.