Landelijke klankbordgroep werkgeversfunctie

1 juni 2022

Het vierde overleg met de landelijke klankbordgroep van leden van de werkgeverscommissie. In de raadsperiode 2021 is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden begonnen met een landelijke klankbordgroep leden werkgeverscommissie. In deze eerste bijeenkomst van de nieuwe raadsperiode spreken we over de start van de nieuwe raadsperiode, het gebruik van 1 profiel voor de griffier, de mogelijkheden om met de beslisboom te werken aan de versterking van de ondersteuning van de raad en over de trainingen voor de leden van de werkgeverscommissie. Bovendien willen we afspraken maken over wat er nodig is om de werkgeverspositie van de raad te versterken. 

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.