Leergang Modern gezag voor raadsleden

Nog plaatsen beschikbaar
27 mei 2024 09:30 - 17:00 uur

De afgelopen jaren is het takenpakket van gemeenten steeds breder en complexer geworden, terwijl de financiële ruimte voor gemeenten niet evenredig is toegenomen. Het afnemend vertrouwen in politiek en overheid, heeft geleid tot extra druk op de (gezags)positie van gemeenteraden. Tegen deze achtergrond is versterking van het gezag van raadsleden en de gemeenteraad als geheel urgent.

In de leergang gaan deelnemers actief aan de slag met het versterken van het eigen gezag en het gezag van hun raad. Dit vanuit de overtuiging dat meer kennis en inzicht in bronnen van gezag bijdraagt aan een raad in positie, aan een gemeenteraad die ertoe doet.

De leergang

Modern gezag voor raadsleden bestaat uit 4 trainingsdagen. Op de laatste dag houden de deelnemers een eindpresentatie waar zij een aantal zaken laten zien. Ten eerste hoe zij als raadslid hun gezag verder invulling geven met hetgeen is aangereikt tijdens de leergang. Ten tweede, hoe zij de raad willen verrijken in de positionering als gezagsvol instituut en welke (verander)inzet dat vraagt.

 • Dag 1: Macht en gezag. Dag 1 staat in teken van het verschil tussen macht en gezag. Deelnemers worden aan de hand van verschillende verhalen en oefeningen meegenomen in het belang van gezag en waarin het verschilt van macht. Vertrekpunt is de bredere context van een trend van afnemend vertrouwen van de Nederlandse bevolking in de overheid en de politiek, de democratische rechtsstaat die onder druk staat en wat dit betekent voor de rol en positie van raadsleden. Aan het eind van de dag weten de deelnemers het verschil tussen macht en gezag, wat modern gezag is en waarom het belangrijk is een gezagspositie op te bouwen.
 • Dag 2: Gezagsbronnen en arena’s van het raadslid: verkenning van het instrumentarium (gezagsbronnen) dat raadsleden tot hun beschikking hebben om gezag op te bouwen. Centraal staat hoe raadsleden een gezag kunnen opbouwen en behouden in de raad zelf, bij het college en in de lokale samenleving. Wanneer doe je het goed als raad en wat mogen inwoners van de raad verwachten? Deelnemers gaan zelf actief aan de slag om dit uit te zoeken en hier een beeld van te schetsen.
 • Dag 3: Werken aan je eigen gezagsprofiel. Op dag 3 zoomen we in op hoe de deelnemers zelf een gezagspositie kunnen opbouwen. Hierbij draait het onder andere om de vraag wie je bent als mens, wat jouw waarden en kwaliteiten zijn en hoe je die effectief kunt inzetten bij het uitoefenen van je functie. Zelfkennis, zelfvertrouwen, eigenwaarde vormen een belangrijke basis voor professioneel en gezagsvol handelen. Deelnemers gaan aan de slag met storytelling als instrument om hun eigen gezag en dat van hun raad te versterken.
 • Dag 4: Modern gezag. Dag 4 gaat om het integreren, bundelen van inzichten en stilstaan bij vervolgstappen als individu en als groep. Ter afsluiting houdt elke deelnemer een presentatie waarin de deelnemer laat zien wat hij of zij heeft geleerd en welke stappen diegene gaat zetten om zijn eigen gezag en dat van zijn of haar raad te versterken en te borgen. Men mag hierbij een eigen vorm van presenteren kiezen.

Meer informatie

Lees hier het volledige document met alle specificaties.

Voor wie?

 • Raadsleden die gemotiveerd zijn om te groeien in hun rol en professionaliteit als raadslid.
 • Raadsleden die willen leren zichzelf te zien als gezagsdrager en hoe ze op eigen wijze gezag (verder) kunnen ontwikkelen.
 • Raadsleden die bereid zijn om naar zichzelf te kijken en met zichzelf de slag te gaan (persoonlijk leiderschap), inclusief de weerstand die daar dikwijls bij komt kijken.
 • Raadsleden die bereid zijn om zich tijdens en na de leergang in te zetten als ambassadeur en cultuurdrager om naast hun eigen gezag ook het gezag van hun raad als geheel een impuls te geven.

Opzet

 • 12-15 deelnemers
 • Diverse groep met max 2 raadsleden van dezelfde 100.000- gemeente
 • Locatie: nader te bepalen, maar centraal in het land.

Inschrijven

Ben je lid van de vereniging? Log dan eerst in.
Niet-leden kunnen zich niet aanmelden op dit event.