Lokale publieke omroepen (Nijmegen)

7 november 2023

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat graag met raadsleden in gesprek over de nieuwe stelselwijziging van lokale oproepen, de ontwikkeling rond streekomroepen en het belang van lokale media.

Zoals het er nu naar uitziet gaat het stelsel en de regelgeving rond lokale omroepen de komende jaren fors op de schop. Dat zal zeker gevolgen hebben voor de rol van de gemeenten.

Met het nieuwe stelsel zet het rijk vol in op de ontwikkeling naar streekomroepen. Dit moet een grote kwaliteitsimpuls opleveren voor de lokale omroepen met veel meer aandacht voor de journalistieke taak van media als ‘waakhond’ van het gemeentebestuur. Het beloven boeiende, inspirerende en informatieve bijeenkomsten te worden. 

Programma

  • Opening door dagvoorzitter Arie Slob, oud-minister Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
  • Het belang van de lokale omroep voor de lokale democratie. Interactieve discussie.
  • De toekomst van de lokale omroep. Toelichting op de visie van de staatssecretaris OCW op het nieuwe bestel voor de lokale omroep en het standpunt van de VNG.  Sprekers Egbert Lichtenberg, burgemeester van de gemeente Altena en Hendrie van Assem, raadslid gemeente Woerden. Vragen en discussie.
  • Vorming van streekomroepen – nut, noodzaak en voortgang. Toelichting op de ontstaansgeschiedenis van de streekomroep door Marc Visch, directeur NLPO (Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen). Praktijkvoorbeeld over de totstandkoming van een streekomroep door een portefeuillehouder uit de regio. Uitwisseling van ervaringen en de terugkoppeling daarvan. 

Na afloop is er een informele borrel.

Locatie en tijd

De bijeenkomsten zijn in het gemeentehuis van de betreffende plaats en bestaan steeds uit 2 gedeeltes:

  • 15.00 - 17.00 uur voor ambtenaren en bestuurders
  • 19.00 - ca. 21.00 uur voor raadsleden en griffiers

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via deze link. 

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.