Masterclass 'Samen naar een duurzame toekomst' - Arnhem

4 september 2018

De komende jaren is de energietransitie voor raadsleden en colleges van B&W een belangrijk thema. Het is van belang dat wij de energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar houden. Samen staan wij dan ook voor een grote uitdaging.

Hoe houden we de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk? Op welke manier kunnen we decentrale opwek inpassen in ons energiesysteem? Hoe gaan we van het aardgas af? En wat betekent de transitie voor ruimtelijke ordening? Tijdens deze masterclasses gaan we hierover graag met u in gesprek.

Programma

  • 17.30 uur Ontvangst met broodjes
  • 18.00 uur Introductie energie-infrastructuur
  • 18.45 uur Verdiepingssessies

Samen van het aardgas af

We bespreken de mogelijkheden in uw regio om van het aardgas af te gaan. Denk hierbij aan het planmatig uitfaseren in bestaande bouw, het vervallen van de gasaansluitplicht voor nieuwbouw, warmteplannen voor 2021 en alternatieve warmtevoorzieningen.

Inpassing duurzame opwek

We bespreken wat nodig is om duurzame opwek optimaal in te passen in onze energieinfrastructuur. We behandelen een casus waarin we ingaan op de planologische en planmatige aspecten.

  • 20.30 uur Samen naar een duurzame toekomst

Panelgesprek over de uitdagingen en kansen in de energietransitie met diverse experts op dit gebied.

  • 21.15 uur Tijd om na te praten tijdens de borrel

Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomst in Arnhem is mogelijk t/m 21 augustus. Dit kan door een e-mail te sturen naar gebiedsregie@alliander.com. Ook voor eventuele vragen kunt u contact opnemen via dit e-mailadres.

Bijeenkomsten

Bent u verhinderd op 4 september? Kijk dan of u aanwezig kunt zijn bij een van de andere masterclasses.

  1. 4 september - Arnhem
  2. 11 september - Leeuwarden
  3. 25 september - Haarlem
  4. 2 oktober - Lelystad
  5. 9 oktober - Alkmaar

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.