Meetup informatiepositie raadsleden - Amersfoort

13 april 2019

Hoe krijgen raadsleden hun informatie en wat zorgt er voor dat de informatiepositie van raadsleden op orde is? Onlangs deed VNG Realisatie onderzoek naar de informatiepositie van de leden van de gemeenteraad. Dit onderzoek laat zien dat het werk van de raadsleden in een veranderend maatschappelijk klimaat plaatsvindt en dat dit gevolgen heeft voor de wijze van informatievoorziening. Daarover willen we graag met u het gesprek aangaan. Daarnaast zouden we met u van gedachten willen wisselen over een mogelijk vervolg op deze eerste fase van het onderzoek.

Programma

  • 10:00: Welkom door Lucas Bolsius, burgemeester van Amersfoort
  • 10:15: Inleiding door Jan Dirk Pruim, raadsgriffier gemeente Almere
  • 10:40: Resultaten Onderzoek Informatiepositie van Raadsleden door Victor van Hagen, onderzoeker voor VNG Realisatie
  • 11:00: Drie parallelle workshops:
  1. Verdieping op drie ontwikkellijnen uit het onderzoek naar de informatiepositie van raadsleden, door Maike Popma en Alexander Versteeg, beiden organisatieadviseur bij VNG Realisatie
  2. Vernieuwde Quickscan Lokale Democratie, door Frank Speel, Programmamanager Lokale Democratie VNG
  3. Toekomst van Toezicht: wat vinden raadsleden hierin belangrijk en wat is nodig? Door Ronald Bellekom, beleidsmedewerker vernieuwing toezicht, VNG en Hans Smit, Secretaris Commissie BBV en coördinator cluster Financieel Toezicht, BZK
  • 12:00: Reflectie en oogst, door Robert van Dijk, raadsgriffier gemeente Teylingen
  • 12:30: Netwerklunch

Aanmelden

U kunt zich via dit aanmeldformulier aanmelden voor de bijeenkomst.

Praktische informatie

Wij ontmoeten u graag op 13 april! Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Maike Popma via maike.popma@vng.nl.

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.